Regler og oppsett for Texas Hold’em – guide til poker

POKERLISTINGS ANBEFALER

888 Poker_logo
Bonusdetaljer 888$
Les anmeldelse Spill
Unibet Poker_logo
Bonusdetaljer 5000kr
Les anmeldelse Spill
PokerStars_logo
Bonusdetaljer 30€ i tokens
Les anmeldelse Spill
GGPoker_logo
Bonusdetaljer 600$
Les anmeldelse Spill
partypoker_logo
Bonusdetaljer 40€ i tokens
Les anmeldelse Spill
Flere anmeldelser

I guiden får du blant annet forklart hvordan man starter en runde med Texas Hold'em (cashgame) og hvordan reglene for innsatser og showdown er.

Dealer shuffling cards2

Det å lære seg å spille Texas Hold'em kan ved første øyekast virke vanskeligere enn det i virkeligheten er. Men å virkelig mestre dette tar enda lengre tid.

Denne artikkelen vil gi deg all informasjonen du har bruk for hvis du vil komme i gang med å spille Texas Hold'em-poker.

Du kan også bruke artikkelen dersom du har et konkret spørsmål angående reglementet. Er det noe du ikke kan finne svar på her, så er du velkommen til å skrive en kommentar i bunnen av artikkelen, så vil vi svare på den.

Nå du føler deg klar til å begynne å spille Texas Hold'em, kan vi anbefale å spille internettpoker. Du kan se topplisten vår over de beste nettstedene for poker her.

Begrep i Texas Hold'em

Før vi begynner å beskrive reglene og spillets gang vil vi aller først forklare en rekke ord og uttrykk som du vil komme til å møte på:

Blinds: Kort for «blind bets», som vil si tvungne innsatser man må legge før kortene deles ut.

Board: Dette er også et annet ord for felleskort, som du kan se lenger nede.

Button/knappen: Spilleren som sitter på plassen der dealer-knappen befinner seg i den nåværende hånden.

Check: Det samme som å syne, bortsett fra at man ikke better. Dersom det ikke høynes før floppen, kan big-blind bare checke.

Flop: De første tre felleskortene som vises.

Fold: Når en spiller kaster kortene sine og dermed er ute av hånden.

Felleskort: I Texas Hold'em vises det fem felleskort som spillerne kan bruke til å sette sammen hånden sin med.

Pot: Potten med alle innsatsene som spillerne har lagt.

Pre-flop: Alt som skjer før floppen vises.

Raise: Når en spiller øker innsatsen i en innsatsrunde.

River: Det femte felleskortet som deles ut.

Showdown: Når spillerne viser kortene sine etter river for å avgjøre hvem som vant hånden.

Turn: Det fjerde felleskortet som deles ut.

Kort om Texas Hold'em

Texas Hold'em er en pokervariant med felleskort der det er like mye fokus på å plassere innsatser, som på det å ha gode kort.

Man kan enten spille Texas Hold'em som cashgame eller turnering. I en turnering er reglene litt annerledes og derfor har vi laget en separat artikkel om reglene for turneringer i Texas Hold'em.

Board am Ende
Tid for Showdown!

Texas Hold'em spilles på ett enkelt pokerbord med mellom to og ti spillere. Målet er enkelt: vinn så mange chips du kan, én hånd om gangen.

Du vinner en hånd enten ved å ha den beste hånden ved showdown eller ved å få alle de andre spillerne til å kaste seg før showdown.

Spillforløpet i Texas Hold'em kan deles opp i tre deler:

 • Oppsettet
 • Innsatsrunder
 • Showdown

Oppsettet

Når spillerne først sitter ved bordet må alle ha noen chips/sjetonger. Før man bestemmer seg for hvor mange chips hver spiller skal ha, vil vi gjerne forklare hvordan spillet fungerer først.

La oss forestille oss at spillerne har alle chipsene foran seg. Vi skal først velge én spiller som skal ha dealer-knappen foran seg, også kalt button. Uansett om det er en ekte dealer med eller ei, så spilles Texas Hold'em med en roterende dealer som etter hver hånd flyttes til venstre.

Plassering av dealer-knappen fra start avgjøres ved å gi hver spiller et kort eller spre kortene utover bordet og be hver spiller om å trekke et kort. Spilleren med det høyeste kortet (esser som det høyeste) starter med dealer-knappen.

Dersom dere spiller med en profesjonell dealer eller med en tredjemann som har gått med på å fysisk stokke og dele ut kort, så skal dealer-knappen fortsatt roteres rundt til venstre (med klokken).

Når hånden er ferdig skal spilleren med dealer-knappen (eller dealeren) flytte den til spilleren til venstre for seg.

Betaling av blinds

Det betales to blinds i Hold'em – small-bind og big-blind. Spilleren til venstre for dealer-knappen må legge small-blind og spilleren etter ham til venstre må betale big-blind.

Optimized NWM Poker Chips Cards
Til et cashgame skal hver spiller ha rundt 50-100 big-blinds.

Big-blind skal minst være dobbelt så stor som small-blind. Størrelsen på blinds avhenger av spillet man er i gang med å spille. Dersom det for eksempel er et cashgame vil man normalt la spillerne kjøpe seg inn for minst 100 ganger big-blind.

Det vil si at dersom man kjøper seg inn for kroner 200, så skal small-blind være på kroner 1 og big-blind på kroner 2. Alternativt kan man fastsette big-blind som kroner 2,5.

Tilbake til chipsene: Når blinds er avtalt vet vi hvor mange chips som skal til for å spille. I eksempelet over kan vi for eksempel bruke chips med verdiene 1, 10 og 25, alternativt 5.

Man må gi spillerne nok chips av de enkelte verdiene til å få spillet til å gå lett for seg.

Vanligvis har hver spiller kun bruk for 10 % av deres totale antall chips i den minste verdien, da de i realiteten kun brukes til å betale blinds med. For det meste blir alle innsatser utover dette gjort med større chips enn big-blind.

Når blinds er lagt av to spillere, så er dere klare til å starte med den første hånden.

Spillforløp og innsatsrunder

Dealeren eller spilleren med dealer-knappen starter med å dele ut kort til spilleren til venstre for seg (small-blind) og fortsetter med klokken. Hver spiller får kun ett kort av gangen, helt til alle spillerne har fått to kort. Disse to kortene kalles også «hole cards» (hullkort på norsk).

En hånd i Hold'em består av minst én innsatsrunde og maksimalt fire. En hånd slutter når alle unntatt én spiller har kastet eller når den fjerde innsatsrunden er over og det sitter minst to spillere igjen – også kalt showdown.

Pre-flop

Når alle spillerne har fått kortene sine starter den første innsatsrunden, også kalt pre-flop.

Spillerne må se kortene sine og ta avgjørelser basert på dette. Den første innsatsrunden starter med spilleren til venstre for big-blind. Spilleren har tre alternativer:

 • Kaste: Spilleren betaler ingenting og kaster hånden sin, og venter i stedet til den neste hånden begynner.
 • Syne: Spilleren betaler det samme beløpet som big-blind.
 • Høyne: Spilleren plasserer en innsats som er minst dobbel så stor som big-blind. I No-Limit Texas Hold'em er det ingen grenser for hvor mye man kan satse, men det er det til gjengjeld i Limit Hold'em. Du kan lese mer om det her.

Når en spiller har gjort det han ønsker å gjøre, så er det spilleren til venstre sin tur. Hver spiller har de samme valgmulighetene: kaste, syne (dersom en spiller har høynet før ham, så er det dette beløpet han må syne) eller høyne.

Chips Cards2013 WSOP EuropeEV035K Mixed MaxDay3Giron8JG0281
I Texas Hold'em holder man ikke kortene i hånden, men lar dem ligge på bordet.

En raise skal alltid være høyere enn den tidligere raisen, altså minst den forrige innsatsen + en ytterligere innsats større enn big-blind. Dersom big-blind for eksempel er 2 og den første spilleren høyner, så må raisen være på minst 4. Hvis spilleren etter ham ønsker å høyne, så må han eller hun legge minst 6 (den forrige innsatsen + minst big-blind).

En innsatsrunde er overstått når ett av to krav er oppfylt:

1. Alle spillerne har hatt muligheten til å ta turen sin

2. Alle spillerne som ikke har kastet, har plassert den samme innsatsen i potten.

Eksempel 1 for første innsatsrunde

Det er fem spillere ved bordet:

Spiller 1 – Button

Spiller 2 – Small-blind (kroner 1)

Spiller 3 – Big-blind (kroner 2)

Starten på innsatsrunden

Spiller 4 – Syner big-blind (kroner 2)

Spiller 5 – Kaster

Spiller 1 – Syner big-blind (kroner 2)

Spiller 2 – Syner big-blind (da han allerede har lagt kroner 1, så må han kun legge på kroner 1, så det totalt blir kroner 2)

Merk: Selv om spiller 2 har synet big-blind og alle spillerne har samme beløpet foran seg, så har spiller 3 (i big-blind) ikke hatt mulighet til å gjøre noe enda. Derfor er ikke innsatsrunden over enda.

Spiller 3 – Check. Siden spillerens innsats allerede er matchet, trenger ikke vedkommende å legge mer penger i potten. Dette kalles også å checke.

Den første innsatsrunden er over

Eksempel 2 for første innsatsrunde

Det er fem spillere ved bordet:

Spiller 1 – Button

Spiller 2 – Small-blind (kroner 1)

Spiller 3 – Big-blind (kroner 2)

Starten på innsatsrunden

Spiller 4 – Syner big-blind (kroner 2)

Spiller 5 – Høyner (kroner 4)

Spiller 1 – Kaster

Spiller 2 – Kaster

Spiller 3 – Reraiser (denne spilleren har allerede lagt kroner 2 i big-blind og for å øke den opprinnelige raisen på kroner 4 må det høynes til minst kroner 6)

Spiller 4 – Kaster (spillerens opprinnelige call på kroner 2 forblir i potten)

Spiller 5 – Syner (spilleren må matche Spiller 3 sin innsats på kroner 6)

Den første innsatsrunden er over

I denne situasjonen har spillerne hatt mulighet til å ta sine egne valg, helt til Spiller 3 re-raiser. Men ikke alle spillerne har plassert den samme innsatsen.

Siden Spiller 4 kaster, så er det kun Spiller 3 og 5 igjen i potten. Når Spiller 5 syner er begge kravene innfridd og innsatsrunden er dermed over.

Floppen

Når første innsatsrunde er over, vises floppen. Det gjøres ved å først legge det øverste kortet fra bunken til side med bildesiden ned (også kjent som å brenne kort), hvor man deretter tar de tre neste kortene fra bunken og legger dem på bordet med bildesiden opp.

Optimized NWM Flop SHRS
De første tre kortene på boardet kalles flop, deretter følger turn og river.

Når floppen har blitt vist begynner den andre innsatsrunden, også kjent som innsatsrunden post-flop.

Reglene i denne innsatsrunden er de samme som før floppen, men med to unntak. Den første spilleren som tar turen sin er spilleren til venstre (som fortsatt er med i hånden) for dealeren og den første spilleren kan velge mellom enten å checke eller å satse (det er altså ingen tvungen innsats).

På floppen er den minste mulige størrelsen på innsatsen den samme som big-blind. I eksempelet vårt er det altså kroner 2.

Turn

Når den andre innsatsrunden er over skal dealeren igjen legge det øverste kortet fra bunken til side (brenne kortet) og deretter vise et kort med bildesiden opp. Det er det fjerde felleskortet, også kjent som Turn.

Nå starter den tredje innsatsrunden som foregår på akkurat samme måte som den forrige innsatsrunden.

River

Dersom det er flere spillere igjen i hånden, så er det nå tid for river. Det å deale river-kortet foregår på akkurat samme måte som på turn, der man først «brenner» det øverste kortet fra bunken og deretter legger river-kortet, det femte felleskortet, fram med bildesiden opp.

Nå begynner den fjerne og siste innsatsrunden, som altså fungerer på akkurat samme måte som den andre og tredje.

Showdown

1242 Snowboarder Torstein Horgmo

Når innsatsrunden etter river-kortet har blitt ferdiggjort, så er det klart for showdown for de gjenværende spillerne i hånden. Spilleren som har den beste hånden vinner potten.

Her er reglene for showdown i Texas Hold'em.

 • Spilleren som bettet først på river skal vise hånden sin først på showdown. Hvis en av de andre spillerne viser hånden sin først, så er det likevel greit.
 • Hvis ingen av spillerne bettet på river, er det spilleren nærmest til venstre for dealeren som skal vise hånden sin. Heretter går det rundt bordet etter klokka.
 • Dersom en spiller kan se at han har tapt hånden, kan han i stedet for å vise den, velge å la være å vise hånden sin (muck) og dermed tape potten.

Evaluering av hender

I Texas Hold'em skal du prøve å få den beste hånden ved å bruke en hvilken som helst kombinasjon av de to kortene dine på hånden og de fem felleskortene på bordet.

Du kan bruke begge, én eller ingen av kortene på hånden din for å lage den beste hånden. Her er et par regler for å evaluere hånden:

 • Du kan se håndrangeringen som brukes i poker her. Denne håndrangeringen brukes også i Texas Hold'em.
 • Det er ingen øvrige oppnåelige hender i Hold'em utover de du ser i håndrangeringen. Det vil si at dersom du for eksempel får tre par, så har du i realiteten bare to par, der de to høyeste parene er hånden din.
 • Pokerhender består av fem kort og det er bare disse fem kortene som kan brukes til å evaluere hånden. For eksempel:
  • Hvis felleskortene er 2 J♣ Q♣ K♠ A
  • Spiller 1 har T♠ 9♣
  • Spiller 2 har T♣ 2♣

Begge spillerne har den samme hånden (en straight fra ti til ess). Det betyr at de må dele potten. At Spiller 1 samtidig har et par betyr ingenting – det er kun den beste hånden med fem kort som har noe å si for avgjørelsen.

 • Hvis ingen av de gjenværende spillerne har et par eller bedre, så er det den spilleren med det høyeste kortet som vinner hånden. Det vil si:
  • A♣ 3 4 6♠ 7♠ er bedre enn K♠ Q♠ J♣ 9♣ 8 (på grunn av esset)
  • A♣ J 9♠ 8 6 er bedre enn A J♣ 9 8♣ 2♠ (på grunn av sekseren)
 • Ingen av kulørene er sterkere enn de andre.

Når den vinnende hånden er avgjort, så mottar spilleren potten. Dealeren flytter dealer-knappen videre til venstre og de to spillerne til venstre for den nye dealeren skal legge big- og small-blind.

Du kan også se videoen vår med en guide til hvordan du spiller Texas Hold'em, men raskeste måte å lære er å prøve poker online:

Øvrige regler

Høyning

 • Avhengig av om du spiller No-Limit, Fixed-Limit eller Pot-Limit Texas Hold'em, så kan det være forskjell på hvordan spillet forløper seg i innsatsrundene. Denne artikkelen er skrevet med No-Limit Hold'em som utgangspunkt.
 • Hvis en spiller ønsker å høyne, så må spilleren enten si «raise» og nevne beløpet eller plassere hele beløpet han ønsker å satse, på én gang. Spilleren kan deretter ikke fjerne eller legge til flere chips (dette kalles også et string-bet og er imot reglene).

Kjøpe chips i cashgames

 • Det minste antallet chips en spiller må gå inn til bordet med skal fastsettes på forhånd (eller av kasinoet/huset). En typisk minimumsbuy-in i et cashgame er på 50-100 ganger big-blind.
 • Det finnes ikke noe maksimalt antall chips en spiller kan kjøpe seg inn for.
 • En spiller kan kjøpe seg inn igjen eller kjøpe flere chips til en stack når som helst (så lenge det er i pausene mellom hendene). Når en hånd har startet kan en spiller kun bruke de chipsene som han hadde ved starten av hånden. Man kan altså ikke kjøpe flere chips midt i en hånd.

Comment on that

Din melding avventer moderasjon