Chinese Poker regler

POKERLISTINGS ANBEFALER

888 Poker_logo
Bonusdetaljer 888$
Les anmeldelse Spill
Unibet Poker_logo
Bonusdetaljer 5000kr
Les anmeldelse Spill
PokerStars_logo
Bonusdetaljer 30€ i tokens
Les anmeldelse Spill
GGPoker_logo
Bonusdetaljer 600$
Les anmeldelse Spill
partypoker_logo
Bonusdetaljer 40€ i tokens
Les anmeldelse Spill
Flere anmeldelser

Populært på grunn av dens enkelthet og at det kan spilles hvor som helst, så er kinesisk poker et ofte spilt spill blant poker proffer innimellom turneringer og cash games.

chinese poker table

Siden kinesisk poker ikke anvender chips og det ikke forekommer betting, så er det teknisk sett ikke "poker", men dens bruk av pokerhender er det som gir den sitt navn.

Dette spillet spilles med to til fire spillere, en standard kortstokk bestående av 52 kort og en eller annen måte å notere ned resultatene på.

Kinesisk poker kan deles opp i tre deler:

1) Utdeling av kortene

2) Utvelgelse av hender

3) Fremvising av kortene og poengberegning

Utdeling av kortene

Etter å ha stokket kortene så deler den som har gjort dette ut alle kortene, slik at hver av de fire hendene består av 13 kort. Hvis spillet omfatter fire spillere så får hver spiller sin hånd. Hvis det er kun tre spillere, så velger man bort den fjerde hånda og disse kortene blir da ikke brukt.

Hvis det er bare to spillere som spiller, så mottar hver spiller en hånd og begge spillerne reserverer en av de andre hendene for neste omgang (da unngår man å stokke så ofte). Det er bare tillatt å se på sin egen hånd, og hvis det er to som spiller så kan man bare se på den hånda som man for øyeblikket spiller.

Utvelgelse av hender

Din hånd består av 13 kort. Det er din jobb å dele disse 13 kortene slik at du får tre hender: øverste, midterste og nederste.

Den øverste hånden må bestå av fem kort og være den beste hånden av de tre utvalgte hendene. Den midterste hånden må også bestå av fem kort og den må være dårligere enn den øverste hånden, men bedre enn den nederste hånden.

Den nederste hånden består av tre kort og den må være den dårligste av de tre hendene.

Fem-kort hender: Fem-kort hendene følger standard poker hånd rangering; du kan finne en oversikt over poker hånd rangeringene her.

Tre-kort hender: I kinesisk poker så kan tre-kort hånden bare være høyt kort, et par eller tress. Det er ikke mulig å få hverken straight eller flush med en tre-kort hånd.

Et eksempel på en hånd

Den enkleste måten å forstå hvordan man velger ut sine tre hender på, er faktisk å gjøre det. Nedenfor er et eksempel på hvordan man velger ut tre hender fra de 13 kortene man har fått utdelt, men det er alltid lettere å gjøre det og forstå det, når man faktisk holder i kortene.

Den beste tingen du kan gjøre er å dele ut 13 kort til deg selv fra en kortstokk og øve deg på å lage hender for deg selv.
7 hearts 7 10 clubs 10 K diamonds K 6 hearts 6 9 spades 9 3 diamonds 3 5 hearts 5 9 diamonds 9 3 spades 3 J clubs J J spades J A hearts A Q hearts Q

Selv om du kan lage hender ut av denne hånden på flere måter, den beste måten å sortere denne hånden på ville uten tvil være:

Bottom:       5 hearts 5 6 hearts 6 7 hearts 7 Q hearts Q A hearts A

Middle:       J clubs J J spades J 3 spades 3 3 diamonds 3 10 clubs 10

Top:     9 spades 9 9 diamonds 9 K diamonds K

Som du kan se så er den øverste hånden best, med en ess høy flush. Den midterste hånden er nest best med to par, knekter og treere. Den nederste er dårligst med et par i niere.

Fremvising av kortene og poengberegning

Med en gang alle spillerne har sortert sine hender, så regner du øyeblikkelig ut poengene. Når du regner ut poengene så sammenligner du hver spesifikke hånd (øverste, midterste eller nederste) med de andre spillernes hender av samme type. Den beste hånden vinner et poeng fra spilleren med den dårligere hånden. For eksempel:

Øverste

Spiller 1: Fullt hus

Spiller 2: Flush

Midterste

Spiller 1: To par

Spiller 2: Straight

Nederste

Spiller 1: Et par (konger)

Spiller 2: Et par (firere)

I dette eksempelet så vinner apiller 1 den øverste (1 poeng), spiller 2 vinner den midterste (1 poeng) og spiller 1 vinner den nederste (1 poeng).

I denne hånden så vinner spiller 1 to poeng, mens spiller 2 vinner ett poeng. Fordi spiller 2 sitt poeng går opp i opp med ett av spiller 1 sine poeng, så er det fornuftig å bare holde rede på fortjenesten, således så vil man si at spiller 1 innkasserer 1 poeng.

Hvis man har flere spillere, så evalueres hver spillers hånd mot alle de andre spillerne:

Øverste

Spiller 1: Fullt hus (med tiere på topp)

Spiller 2: Flush (9 høy)

Spiller 3: Straight (ess høy)

Spiller 4: To par (ess og firere)

Midterste

Spiller 1: To par (sjuere og åttere)

Spiller 2: Straight (konge høy)

Spiller 3: To par (damer og femmere)

Spiller 4: Et par (knekter)

Nederste

Spiller 1: Høyt kort (konge)

Spiller 2: Et par (toere)

Spiller 3: Høyt kort (tier)

Spiller 4: Et par (niere)

Som du kanskje har forstått så kan det å beregne poeng for fire spillere være ganske vanskelig. Derfor er det best at hver spiller holder rede på sine egne poeng, i forhold til de andre spillerne.

Poeng for spiller 1:

HåndSpiller 2Spiller 3Spiller 4Total
1-1+1+1+1

Poeng for spiller 2:

HåndSpiller 1Spiller 3Spiller 4Total
1+1+3*+1+5

Poeng for spiller 3:

HåndSpiller 1Spiller 2Spiller 4Total
1-1-3*+1-3

Poeng for spiller 4:

HåndSpiller 1Spiller 2Spiller 3Total
1-1-1-1-3

Se også: Poker Bonus 

Som du kan se så er poengberegningen når fire spillere er involvert litt innviklet (jo færre spillere som er med, jo lettere er det å regne ut poengene). Totalsummene må spillerne selv virkelig holde rede på, slik at de vet hvordan de ligger an. Når man er ferdig med å spille så må hver spiller gjøre opp for seg i forhold til hver enkelt av de andre spillerne.

Spesielle regler

Det er også variasjoner i hender og regler i dette spillet:

Scooping: Når en spiller scooper (vinner alle tre hendene mot en spiller), så er det vanlig at denne spilleren vinner en bonus. Standard bonus er en fordobling av poengene, noe som betyr at spiller 2 vinner 6 poeng fra spiller 3 for hans scoop i hånden ovenfor.

Ugyldig hånd: Hvis en spiller har en ugyldig hånd (enten har sortert hånden i strid med reglene eller har feil antall kort i denne hånden), så scooper motspilleren automatiskt hånden.

Lowball i midten: Istedenfor at den midterste hånden er en standard poker hånd, så kan du spille den som en 2-7 lowball hånd.

Mens noen spillere gir royalties til enhver spiller som har en hånd som oppfyller kravet til en royalty, så er det vanlig at royalties bare blir delt ut til den som vinner hånden som sammenlignes. For eksempel hvis spiller 1 har fjers i seksere, men spiller 2 har fjers i syvere, så får bare spiller 2 royalties.

Noen spillere gjør det til og med enda mer komplisert ved å gi forskjellige poeng til de enkelte royalties.

I kinesisk poker så er reglene for utdeling av poeng ikke absolutte. Du og dine motspillere kan spille hvilket som helst system, og de regelkombinasjoner dere liker, bare sørg for at alle er enige om reglene før dere begynner å spille.

Royalties

De fleste som spiller kinesisk poker vil spille med royalties (eller bonuser). Skjønt det er et stort antall variasjoner i de royalties som man kan spille med, men de mest vanlige royalties er som følger:

Sterke hender: Vanligvis fjers eller bedre i den øverste hånden, fullt hus eller bedre i den midterste og tress i den nederste hånden vil føre til at du får royalties.

13-korts hender: Å få en 13-korts hånd (straight fra 2-A). Disse hendene vil automatiskt scoope uansett hvordan hånd for hånd sammenligningen forløper.

Tre av det samme slaget: Enda en form for en 13-korts hånd, som består av tre flusher eller tre straighter.

Ingen bildekort: Også en 13-korts hånd. Når man ikke har noen bildekort blant de 13 kortene man har fått utdelt.

Comment on that

Din melding avventer moderasjon