Omaha Hi-Lo | Veiledning for nybegynnere

POKERLISTINGS ANBEFALER

888 Poker_logo
Bonusdetaljer 888$
Les anmeldelse Spill
Unibet Poker_logo
Bonusdetaljer 5000kr
Les anmeldelse Spill
PokerStars_logo
Bonusdetaljer 30€ i tokens
Les anmeldelse Spill
GGPoker_logo
Bonusdetaljer 600$
Les anmeldelse Spill
partypoker_logo
Bonusdetaljer 40€ i tokens
Les anmeldelse Spill
Flere anmeldelser

Omaha Hi-Lo med kjælenavnet O8 blir oppnår stadig mer popularitet både på land og på nett, takket være den spennende handlingen og det kompliserte spillet sammenliknet med No-Limit Hold'em.

David Benyamine

I denne artikkelen kan du lese om hvordan en nybegynner til poker online kan legge opp en strategi for å spille O8 i løse og aggressive spill med kontanter.

De fleste O8-spillene du kommer til å spille - særlig med lave grenser - vil være svært aktive og aggressive spill med opptil fem deltakere som opplever en flop for hver hånd. Dette er også vanlig i spill med høye grenser.

Vil du lese mer om de grunnleggende reglene som får et Hi-Lo-spill til å fungere, anbefales: «More to Poker Than Hold'em Part 1: Omaha».

Avgjørende ferdigheter for å vinne i Limit Omaha Hi-Lo

 • Høyne bare unntaksvis før floppen.
 • Husk at målet er å vinne hele potten.
 • Vær i stand til å legge ned kortene på floppen rett som det er.
 • Spill med de beste starthendene.
 • Bruk omtanke når du velger bord. Spill utelukkende i løse spill der fem eller flere spillere gjennomgående ser floppen.
 • Tren opp evnene dine til raskt å beregne nøyaktige odds.

Hvis du bruker disse generelle rådene med fornuft kommer de til å hjelpe deg godt i gang. Anbefalingen om unntaksvis å høyne før floppen betyr ikke at det er feil i enhver sammenheng.

I et spill som O8, med nesten garantert høyt spill og løs spillestil, oppnår du lite mer enn å øke størrelsen på potten hvis du høyner med noe mindre enn en førsteklasses hånd.

Avgjørende råd for Limit Omaha Hi-Lo

O8 blir ofte ansett som et «nut-spill» i likhet med Omaha Hi. Med nut-spill mener vi et spill der det er små sjanser for å vinne potten uten å ha den best mulige hånden. Derfor skal du være svært nøye på hvilke hender du spiller, og bare satse på hender med «nut-potensial».

Det aller viktigste rådet å huske på er at du skal gjøre rent bord. Det overordnete målet ditt i O8 er å vinne både den høye og den lave potten. I virkeligheten er det ikke lett å oppnå dette, og det skjer temmelig sjelden.

Det realistiske målet ditt i Omaha er derfor å sikte mot den høye, subsidiært den lave potten. Hvis du har den best mulige høye hånden er du garantert å vinne halve potten. Har du ikke noe annet enn den best mulige lave hånden er du ikke sikret halve potten en gang, men risikerer å vinne bare en kvart pott eller mindre.

Vanlige feil i Limit Omaha Hi-Lo

 • Spiller for mange starthender.
 • Syner hele veien med bare et lavt potensial.
 • Møter floppen med fire middels gode kort, som 6-7-8-9.
 • Høyner med A-2 i en tidlig posisjon og tvinger spillerne til å folde. Kom heller billig til floppen sammen med flere spillere.

Starthåndveileder for Limit Omaha Hi-Lo (fullt bord, 8-10 spillere)

De beste starthendene i Omaha Hi-Lo er først A-A-2-3 i to farger, deretter A-A-2-4 i to farger. Slike hender er meget sterke, fordi de kan spilles mot både høy og lav pott, og dermed ha potensial for å gjøre rent bord. Selvfølgelig gir det hånden en tilleggsverdi å ha bare én eller (enda bedre) to farger.

Lønnsomme starthender
A-A-2-x
A-A-3-x
A-A-4-5
A-2-3-x
A-2-K-K
A-2-Q-Q
A-2-J-J
A-3-4-5
A-A-x-x
A-2-K-Q
A-2-K-J
A-2-x-x (ess i samme farge)
A-3-K-K
A-3-4-x
2-3-4-5 (fold hvis floppen mangler ess)
J-Q-K-A
T-J-Q-K
K-K-Q-J
Q-J-T-9
2-3-4-x (fold hvis floppen mangler ess)

Alle fire kort mellom en tier og et ess.

Nybegynnere har lett for å bli altfor entusiastiske når de får kombinasjonen ess og toer i hånden. Riktignok gir A-2 den best mulige lave hånden oftere enn noen andre to-kortkombinasjoner, men utsiktene til å tape penger er for store til at det lønner seg å være aggressiv med hender som bare inneholder lave muligheter.

Du bør også kaste kortene når de har to gap (for eksempel A-4-5-9). Sjansene for å danne en straight er under 1%, og du vinner sjelden den lave potten.

Hender som 3-4-5-6, 4-5-6-7, 5-6-7-8 og 6-7-8-9 er også potensielt tapsbringende. Omahavariantene er ikke nut-spill for ingenting, så se helt bort fra middels kort med middels muligheter. Slike hender har ubetydelige sjanser for å bli best mulig, og bør derfor ikke spilles.

Høye par med to tilfeldige kort, som K-K-x-x eller Q-Q-x-x er sjelden eller aldri spillbare ved et fullt bord, selv om et høyt par med to lave kort som også gir deg en ensfarget eller dobbeltfarget hånd har potensial i de fleste spill.

En hånd med K-K-2-4 i to farger er for eksempel både spillbar og har potensial for å gjøre rent bord. Bare pass på så du ikke overvurderer sjansene når du får den nest beste hånden.

Del to av veiledningen i Omaha Hi-Lo for nybegynnere inneholder grunnleggende strategi og spill for alle de fem felleskortene, og forteller hvordan du skal bruke starthånden din.

Gode råd pre-flop

 • Som en hovedregel skal du bare spille hender med kortene A-2, A-3 eller 2-3 for den lave hånden i kombinasjon med høye kort som har potensiale til å bli den best mulige hånden.
 • Av og til bør du spille A-4 eller A-5 hvis de er i samme farge og hvis de andre to kortene fungerer godt i hånden. Dette er i beste fall marginale hender, men fine til å sprite opp og variere spillet ditt.
 • Sitter du i en tidlig posisjon skal du normalt ikke høyne med en god A-2-hånd. Når du er i en sen posisjon derimot, og mange har synet foran deg, skal du høyne med dem. Ved å høyne slik bygger du opp potten, og det er gode muligheter til at du vinner den. Med A-2 på hånden bør du få med deg så mange du kan i potten. Om du får bare en firedel med A-2 blir det fortsatt overskudd med seks spillere i potten, mens du sitter igjen med et følbart tap hvis du bare har én motspiller.

Nakne ess i lomma

For å begrense feltet kan du høyne fra en tidlig posisjon hvis du sitter med to ess og to høye kort. Denne kombinasjonen fungerer bra med færre opponenter, ikke minst hvis det kommer tre høye kort i floppen. Derfra spiller hånden ut på samme måte som i Omaha High, og det er du som har den beste hånden.

En høyning i denne sammenhengen fungerer imidlertid ikke dersom det er lite sannsynlig at høyningen får feltet til å innsnevre seg. Når du sitter sammen med spillere som vil se floppen koste hva det koste vil (noe som ofte forekommer i spill med lave innsatser), lønner det seg best bare å syne. Et par ensomme ess er ikke fete nok til at du skal investere mye i hånden - det kan jo dukke opp tre små kort. Da kan du fort komme til å spille en svak hånd med utsikter til å vinne bare smuler av potten.

Skal du gjøre rent bord er ikke denne typen hender det beste verktøyet, og floppen gir deg ikke nut low ofte nok til at det lønner seg. Hender som A-2-3-4 i alle farger er marginale starthender som må spilles med stor varsomhet.

Hvis du har nut low med en A-4 eller en 3-4 har du større sjanser til å vinne hele den lave potten enn med den mer vanlige kombinasjonen A-2. I tilfelle A-2 er den nest beste lave hånden, og bare kommer etter en 3-4 eller noen andre mer tilfeldige utdelinger, kan du vinne en god del spillechips fra spillere som overvurderer det de har fått.

Samtidig er det risikabelt å spille for å bygge opp en stor pott bare med en nut low. Sjansen for at du må dele den halve potten med en annen spiller som også deler den best mulige lave hånden din er stor. Dette kan ikke gjentas ofte nok: du skal sikte mot den høye, subsidiært den lave potten.

Du burde derfor bare spille denne typen hender hvis de to høye kortene dine har selskap med to andre gode kort, helst to farger og/eller har potensial for den best mulige lave hånden, for eksempel Q-Q-2-3 i to farger.

Det er aldri noen god grunn til å spille med nakne høye par, som K-K-6-9 i hver sin farge. Slike hender har negativ forventet verdi (-EV) i O8, siden den bare har en svak høy og ingen lave trekkmuligheter.

Spille på flop

 • Finn ut hvor mye det er i potten og tell hvor mange kort du mangler i hånden din. Deretter avgjør du om det lønner seg å trekke.
 • Har hånden potensial skal du bare syne dersom du kan vente god betaling hvis du treffer. (Dette gode rådet er gyldig i alle former for poker, ikke bare O8.)
 • Vurder motstanderne dine og se hvordan de spiller hendene sine.
 • Vær forberedt på å kaste kortene på floppen. Amatører gir fra seg alt for mye penger for å se turn med nærmest sjanseløse hender.
 • Vær forberedt på å høyne i en stor pott hvis floppen gir deg mange muligheter. Et godt eksempel er det når du finner potensialet til den beste lave hånden og begynnelsen til både en svak flush og en innvendig straight. Hensikten med å høyne er å tvinge motspillerne ut og gi hånden din bedre vinnersjanser hvis de riktige kortene kommer. Lykkes du med å treffe den innvendige straighten og få den best mulige høye hånden er den godt gjemt og du har gode vinnersjanser. Hvis det imidlertid er flere som handler stort etter deg på floppen bør du overveie å folde.
 • Hvis du flopper potensialet til en straight eller en svak flush men ingen muligheter til en nut low bør du folde, eller bidra beskjedent til potten.
 • Hvis du flopper potensialet til den best mulige flushen, men ingen nut low, må du regne på oddsen og syne eller folde alt etter hvor mye du må betale i forhold til hvor stor potten er og i forhold til hvor mye motspillerne har å gå på.
 • Ligger det et par på bordet bør du glemme alle potensielle flusher og straighter. Noe av det verste du kan gjøre i poker er å betale for å trekke til døde.

Spille på turn

 • Det er best å spille rett fram etter boka.
 • Du bør generelt folde hvis det ligger tre kort i samme farge på bordet og du ikke har flush.
 • Det er lurest å folde hvis det ligger et par på bordet og du verken har tress eller hus.
 • Du bør folde hvis det ligger en potensiell straight på bordet og du ikke trekker til noe som kan slå den.
 • Hvis du har den potensielt beste hånden bør du normalt forsøke å passe og deretter høyne.

Spille på river

 • Fortsett å spille mer eller mindre slik du begynte på turn.
 • Spill aggressivt hvis du tror at du har den beste hånden.
 • Av og til kan du bløffe hvis mulighetene til en lav hånd mangler.

Finn et rom for poker online og prøv spillet nå!

Start-hender

Med 4 kort i Omaha så er det hele 16 432 unike start-hender. Med dette som bakgrunn samt det faktum at du har mulighet til både å vinne med den beste og den dårligste handa, så er det å lage en topp liste i et løst O8 spill veldig forskjellig fra de andre spillene.

Siden det er så veldig mange forskjellige spillbare hender i et løst Omaha Hi/Lo i forhold til Holdem, så vil en liste begrenset til de 100 beste start-hender utelate for mange spillbare hender i en 4 korts kombinasjon.
Uansett, den følgende listen bør gi deg en liten ide på hvilke hender som kan være sterke i et løst Omaha Hi/Lo spill:

1. A-A-2-x
2. A-A-3-x
3. A-2-3-x
4. A-2-4-x
5. A-2-x-x
6. A-3-4-x
7. A-A-x-x

Det er essensielt at du vurderer hvordan alle disse hender varierer i styrke, avhengig av hva dine X-hender er, og hvorvidt de er suited eller til og med double suited. Men generelt så er alle disse kombinasjoner sterke hender i et løst Omaha Hi/Lo game.

For eksempel, en A-2-K-K double suited er en atskillig sterkere hand en A-2-Q-8 non-suited, selv om begge hender hendene tilhører gruppen A-2-X-X gruppen. Likeså A-A-K-K double suited, er betydelig sterkere enn A-A-Q-7 non-suited. etc.

1. A-A-2-3 double-suited
2. A-A-2-4 double-suited
3. A-A-2-3 suited
4. A-A-2-5 double-suited
5. A-A-2-4 suited
6. A-A-3-4 double-suited
7. A-A-2-3 non-suited
8. A-A-2-2 double-suited
9. A-A-3-5 double-suited
10. A-A-2-6 double-suited

Odds og Statistikk

De følgende eksemplene av O8 odds er ikke ment for deg til å huske. Å vite at en flop er 16.2% til å komme bare lave kort, er ikke mer hjelpsomt å vite at det er omtrent 15%

Dersom du ikke har planer om å designe avanserte odds avanserte bets, så er den nøyaktige prosenten ikke avgjørende. Men det vil gi deg en generell innføring i hvilke odds du får for å spille ditt spill i forhold til hvordan du bør spille ditt spill.

* Dersom du holder en hand som A-2-3-4, så er det 5.6% sjanse at floppen ikke vil inneholde noen lave kort. 32% sjanse for at det vil være ett lavt kort, en 45.6% sjanse for at det vil inneholde 2 lave kort, og 16.2 sjanse for at floppen vil bare inneholde lave kort

* Dersom du har en høy hand, så er sjansen for at du vil treffe en høy flopp som inneholder 2 eller 3 høye kort 30%

* Du blir tildelt A-2-x-x omtrent 6.2% av spilla, og en A-2-3-x i omtrent 1% av spilla

* Dersom du har A-2 på et 9-manns bord så er det omtrent 36% sannsynlighet at en eller flere av spillerne også har A-2

* På et 9 manns bord så er det omtrent 50% av spillerne som har et par i handa før floppen

* Dersom ikke bordet har par på flop eller turn så er det 27.3% sjanse for at rivern vil treffe et par

En liste for å kalkulere pot odds
Antall outs % på flop (2 kort igjen) % på turn (1 kort igjen)
1    4.4     2.3
2    8.8     4.5
3    13.0   6.8
4    17.2   9.1
5    21.2   11.4
6    25.2   13.6
7    29.0   15.6
8    32.7   18.2
9    36.7   20.5
10  39.9   22.7
11  43.3   25.0
12  46.7   27.3
13  49.9   29.6
14  53.0   31.8
15  56.1   34.1
16  41.0   36.7
17  61.8   38.6
18  64.5   40.1
19  67.2   43.2
20  69.7   45.5
21  72.1   47.7
22  74.4   50.0
23  76.7   52.3
24  78.8   54.5
25  80.8   56.8
26  82.7   59.1
27  84.6   61.4
28  86.3   63.6
29  87.9   66.0
30  89.4   68.2

Hvor spiller du O8

Omaha og O8 er i ferd med å bli populært igjen. Når poker-boomen kom så gikk en  betydelig del av Omaha spillerne over til Texas Holdem, siden det var der all action var.

Nå som alle -  til og med bikkja -  vet hvordan en skal spille Holdem, så har Omaha fått en aldri så liten renessanse, og det er blitt mye vanligere å spille. I midten av 2008 så spiller en betydelig andel online poker Omaha, spesielt High Stakes  på Full Tiltså er det mye Omaha spill.

Nesten alle store cardroom, både live og poker online, tilbyr Omaha som et alternativ til Holdem. Stud og andre varianter er fremdeles begrenset til de litt større amerikanske casinoene, mens Omaha er mer universelt.

Å lære dette spillet vil åpne en ny verden i muligheten til å gjøre stor profitt mot spillere som ikke klarer å bli kvitt måten du tenker på i Holdem.

Diskuter denne artikkelen på Facebook.

Comment on that

Din melding avventer moderasjon