Den beste taktikken er ikke å redusere sjansene for å overleve