Seven-Card Stud oppsett og spill

John Hennigan

Seven-Card Stud oppsett og spill

Forskjeller mellom Seven-Card Stud og Texas Hold'em

I Stud er det fem innsatsrunder i motsetning til de fire innsatsrundene i Hold'em. Spillet spilles med en ante i stedet for blinds. I Stud er det ingen felleskort. Spillerens hånd avgjør handlingsordenen. I første innsatsrunde må spilleren med det laveste kortet foreta en bring-in innsats og i etterfølgende innsatsrunder må spilleren med best viste hånd handle først.

Før kortene deles ut

Avhengig av størrelsen på spillet kan en ante enten brukes eller ikke brukes. Tabellen nedenfor har en oppføring over antene, bring-in innsatser,og åpningsinnsatser for forskjellige limits.

 1. Alle spillerne legger anten frem foran seg.
 2. Dealeren samler anten og legger den inn i potten.
Limit Texas Hold'em starthånd-guide
Limit Ante Bring-in innsats Åpningsinnsats
$1-$2 $0.25 $0.50 $1
$2-$4 $0.50 $0.75 $2
$3-$6 $0.75 $1.25 $3
$4-$8 $1 $2 $4
$5-$10 $1 $2 $5
$6-$12 $1 $2 $6
$8-$16 $2 $3 $8
$10-$20 $2 $4 $10
$15-$30 $3 $6 $15
$20-$40 $5 $10 $20
$30-$60 $5 $15 $30
$50-$100 $10 $20 $50
$75-$150 $25 $50 $75
$100-$200 $25 $50 $100

Kortene deles ut

Alle spillerne mottar to kort med bildesiden ned (hullkortene) og ett kort med bildesiden opp (oppkortet). Kortene deles ut med klokken, ett om gangen. Denne hånden kalles starthånden.

Første innsatsrunde

 1. Spilleren som har fått utdelt det laveste oppkortet må starte handlingen ved å plassere en bring-in innsats. Om to eller flere spillere har samme rangering av oppkort er det typen som bestemmer hvem av dem som skal foreta bring-in innsatsen. Den laveste typen er kløver etterfulgt av ruter, hjerter og spar. Dette betyr at 2 er laveste mulige oppkort.
 2. Etter bring-in innsatsen er spilt fortsetter handlingen med klokken. Spilleren nærmest til venstre for bring-in har muligheten til å kaste seg, syne eller høyne. En høyning er størrelsen av åpningsinnsatsen (se tabellen) og en syning er størrelsen av bring-in innsatsen.
 3. Satsingen fortsetter til alle spillerne som ikke har kastet seg har bidratt likt til potten.

Andre innsatsrunde

 1. Dealeren deler ut et fjerde kort med bildesiden opp for alle gjenværende spillere.
 2. I denne runden og alle senere innsatsrunder er det spilleren med beste oppkort som må handle først.
 3. Den mindre bring-in innsatsen er ikke lenger i bruk. Om en spiller parer oppkortet sitt har han muligheten til å satse en liten innsats eller han kan gjøre den større innsatsen som brukes i etterfølgende innsatsrunder. Denne muligheten oppstår kun for spilleren som parer sitt oppkort.

  Ekesempel

  Det er et $5-$10 Seven-Card Stud spill. En spiller har (X-X) 8 og på andre innsatsrunde får han enda en 8'er for et bord med (X-X) 8 8. Han har nå muligheten til å enten passe, satse $5 eller gå videre og gjøre $10 innsatsen.

 4. Innsatsen begynner med klokken fra spilleren som var først til å handle og ender når alle spillerne som ikke kastet seg har bidratt likt til potten.

Tredje innsatsrunde

 1. Dealeren deler ut et femte kort med ansikt opp for hver gjenværende spiller.
 2. Spilleren med beste oppkort handler først
 3. Alle innsatser er størrelsen av den større innsatsen.

  Eksempel

  Det er et $5-$10 Seven-Card Stud spill. Det er tre spillere gjenværende i hånden. Spiller A har (X-X) 8 8 K, spiller B har (X-X) Q 2 Q og spiller C har (X-X) T J 9. Spiller B må handle først fordi hans bordkort er best. Han kan passe eller satse og så fortsetter handlingen med klokken fra ham.

 4. Handlingen går med klokken fra spilleren som handlet først og ender når alle gjenværende spillere har bidratt likt til pottten.

Fjerde innsatsrunde

 1. Dealeren deler ut seks kort med bildesiden opp til alle gjenværende spillere.
 2. Spilleren med beste oppkort handler først.
 3. Alle innsatser er størrelsen av den større innsatsen.
 4. Satsingen fortsetter med klokken fra første spiller som handlet og slutter når alle spillerne som ikke kastet seg har bidratt likt til potten.

Femte innsatsrunde

 1. Dealeren deler ut et syvende kort med bildesiden ned til alle gjenværende spillere.
 2. Spilleren med beste oppkort handler først.
 3. Alle innsatser er størrelsen av den større innsatsen.
 4. Satsingen fortsetter med klokken fra spilleren som handlet først og ender når alle gjenværende spillere som ikke kastet seg har bidratt likt til potten.
 5. Om noen blir synet på siste innsatsrunden er det en showdown. Spilleren som blir synet tvinges til å snu sine tre kort som ligger med bildesiden ned opp på bordet. De andre spillerne har så muligheten til å enten mucke hendene sine, eller om de har den, vise vinnerhånden.

Vennligst fyll inn alle de påkrevde feltene. På forhånd takk!

Problem ved sparing av kommentar. Vennligst forsøk igjen!

Du må vente 3 minutter før du publiserer en ny kommentar!

Ingen kommentarer.

Poker Hånd Rangering
 1. Royal Flush
 2. Straight Flush
 3. Fire Like
 4. Fullt Hus
 5. Flush
 6. Straight
 7. Tre Like
 8. To Par
 9. Ett Par
 10. Høyeste Kort

Complete Poker Hand Ranking