Sklansky Dollars - Del 2

David Sklansky
Vi fortsetter vår serie om Sklansky Dollars. Her med del 2.

Phil Galfond (kjent online under nicket OMGClayAiken) tok Skalnsky dollar konseptet og bygde på det til også å kunne gjøre det gjeldende innenfor en range av hender i motsetning til en singel hand som før.

I del 1 av denne strategi-serien, så vi på Sklansky dollars i detaljer, vi lærte å sette en verdi i dollar på en et hvilket som helst poker scenario. Dette konseptet er verdifullt når du evaluerer ditt spill ETTER at du har spilt spilllet, det gir deg nemlig en statistisk evaluering som du kan sammenligne direkte med det du vant i virkeligheten.

Problemet med denne teorien er at den ikke kan brukes før etter at handa er over. For eksempel:

Du reiser 50$ pre-flop og din motstander reraiser deg all-in med 300$. Du har sterke reads på spilleren og er 100% sikker på at din motstander har et topp-par. Du har A K

Mot            Din hand            Din Sklansky-verdi

Hand          Equiry               Dollars
A A       12%                  -178$
K K       34%                  - 46$
Q Q      46%                    26$
J J        46%                    26$

Phil Galfond+G-bucks=WSOP bracelet

Som du kan se, dersom du bare stoler på konseptet Sklansky dollars, så vil du ikke være i stand til å bestemme deg nøyaktig hvordan du skal spille handa før du vet nøyaktig hvilken hand din motstander har. Dersom din motstander har J J så vil du vinne Sklansky dollars ved å calle, mens har han A A så vil du tape Sklansky dollars.

I den virkelige poker verden så kan du bare sette din motstander på en range av hender, og ved hjelp av informasjon fra spillets gang så kan du begrense rangen du setter motstanderen på. G-bucks bruker de samme prinsippene som Sklansky-dollars, men det setter din hand mot hele din motstanders range av mulige hender.

Å kalkulere G-bucks

Først og fremst så må du finne din hands equity mot alle hender i motstanderens hand. I eksempelet over så bruker vi kartet over. Fordi G-bucks kalkulerer hele rangen av hender, så må vi regne equity for motstanderens hender, som betyr:
A A = 88€
K K = 66%
Q Q = 54%
J J = 54%

Deretter må du finne sannsynligheten for å bli tildelt hver hand innenfor den rangen. For eksempel er det 16 forskjellige kombinasjoner av AK inkludert suited og offsuit, og bare 6 kombinasjoner for ethvert pocket par. VIKTIG: Disse tallene regner ikke med korta dine på handa. Dersom du kalkulerer G-bucks mot en range av hender, så må vi fjerne de dobbelte korta (Noe som gir 3 kombinasjoner for ess og 3 kombinasjoner for konger)

Det neste du må gjøre er å multiplisere hver eneste hands equity mot mulige hand kombinasjoner hver hand har:
A A: 0.88*3 = 2.64
K K: 0.66*3 = 1.98
Q Q: 0.54*6 =3.24
J J: 0.54*6 =3.24

Nå legger alle tallene sammen, og del det på totalt antall nummer av hand-kombinasjoner i rangen:

(2.64 + 1.98 + 3.24 + 3.24) / (3 + 3 + 6 + 6)
11.1 / 18 = 0.616

0,616 er prosenten av hand rangen mot din hand. Siden vi ønsker å kalkulere G-bucks av din hand, og ikke rangen, så trekker du 62% fra 100% for å gi din hand equity på 38%.

Nå som vi kjenner vår equity, så kan vi kalkulere G-bucks ved å gjøre callet. Husk at potten var på 600$ og det koster oss 250$ å calle

600$*0.38=228$

Vår andel av potten er 228$ ,minus vår investering på 250$ (Vi må jo betale 250$ for å syne bettet) og vi har endelig regnet ut vår G-bucks

228$-250$= - 22$

I følge vår G-bucks, så vil vi tape 22$ hver gang vi gjør et slikt call.

Som du kan se er det å kalkulere G-bucks en god del arbeid. Spesielt når du setter din motstander på en vid range av mulige hender, f.eks:

Alle hender med to hjerter
Tress
To par
Open-ended
Overpar

Rangen som Daniel Negreanu setter en spiller på er vanvittig liten, selv for en proff

Når du har over 20 hender i din motstanders range å sette han på for eksempel. Da kan det være en vanskelig jobb å få alle kalkulasjonene ferdig. Det finnes noen poker equity kalkulatorer tilgjengelig, av din hand mot en hel range av hender, men selv med disse så er det litt arbeid.

Å finne den eksakte G-bucks er en fenomenal post-sesjon øvelse for å evaluere prestasjonene dine. Når du er på bordene så kan du bruke G-bucks konseptet til å få en vag ide om det er positiv EV for å calle eller negativ EV.

I vårt eksempel, så vet du at det er et coin flip dersom du er mot J J eller Q Q, du er 2:1 underdog mot K K og 8:1 mot A A. Dersom du ikke vet de eksakte talla, så kan du tenke at du er skikkelig langt bak mot AA, langt bak mot KK, og et cointoss mot Q Q og J J. Siden du bare får 1.4:1 på dine penger så ser det ut til at du ikke får gode nok odds til å gjøre callet mot rangen av hender du skal prøve å slå.

Dess mer tid du bruker på å gjøre kalkulasjoner på papir, og bruker tid på regnestukket etter at økta er ferdig, dess nærmere vil du bli med antall outs på bordene. Du trenger ikke å være en matematiker for å være en solid matematisk poker spiller. Du må bare bruke endel tid på å finne ut den rette mattematikken, og jobbe med talla slik kat du får en sterk følelse for kortene.

Dersom du er i stand til å sette din motstander på en range på 5 hender, og du bare kan slå en av dem, så bør du folde. Det er situasjoner hvor du setter din motstander med en så svak hand at du kan calle med søppel-hand, rett og slett fordi din hand slår nok ranger av hender for å gjøre callet profitabelt.

Det er ganger som din motstander vil ha en eller to hender som slår deg, men dersom du evaluerer rangen nøyaktig og konsistent, så vil du i det lange løp tjene penger dersom du caller mot hele rangen. Putt nesten aldri din motstander på bare en hand du kan slå, eller den ene handa som kan slå deg.

Bruk G-bucks og Sklansky dollars for å finne ut hvor ditt spill taper mest penger. Du burde kjøre disse talla etter både vinnende runder og tapende runder. Dine short-term resultater er ikke et nøyaktig instrument for å vurdere styrken av ditt spill; G-bucks er det.

Diskuter denne artikkelen på Facebook.

Vennligst fyll inn alle de påkrevde feltene. På forhånd takk!

Problem ved sparing av kommentar. Vennligst forsøk igjen!

Du må vente 3 minutter før du publiserer en ny kommentar!

Ingen kommentarer.

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page