Regler og oppsett for Omaha-poker – en guide på 20 punkter

PLO part3

Omaha er et felles spill med fire betterunder.

Omaha er den mest populære pokervarianten etter Texas Hold'em og bevisstheten rundt den blir bare større og større.

Hvorfor har det blitt så populært? Det er lett å svare på. Det er nemlig et veldig gøy spill fylt med mye action og strategi.

Samtidig er Omaha veldig likt Texas Hold'em, noe som gjør det lett å lære seg for de som allerede har lært seg å spille litt poker.

Mange pokerspillere velger faktisk å gå over til Omaha etter å ha spilt Texas Hold'em i mange år, da det rett og slett bare er mer spennende og variert enn forgjengeren.

Omaha byr nemlig på mange interessante utviklinger underveis i hånden og dermed er det litt mer utfordrende enn andre pokervarianter.

Hvis du kan reglene i Texas Hold'em, så vet du allerede hvordan man spiller Omaha. Vi anbefaler likevel at du enten ser gjennom videoen vår nedenfor eller leser gjennom guiden vår til Omaha lenger nede.

Slik lærer du å spille Omaha med 20 enkle trinn

1. To forskjeller mellom Hold'em og Omaha

 • Hver spiller får fire kort i Omaha (i motsetning til to kort i Hold'em)
 • Du får bruke to – og kun to – av kortene på hånden til å lage en pokerhånd

2. Slik vinner du en hånd

Omaha er et spill med fem felleskort, med to til ti spillere rundt bordet. Man vinner chipsene i potten på én av to måter.

 • Alle øvrige spillere kaster kortene sine, slik at du er den eneste spilleren igjen i potten.
 • Du har den beste hånden ved showdown.
dealer button

3. Dealer finnes

Når det er nok spillere ved bordet med en stack med chips, er dere klare til å starte. Først må dere finne en dealer, noe som gjøres ved å spille high-card.

Gi hver spiller et kort med bildesiden opp. Spilleren med det høyeste kortet (ess er høyest) starter som spillets dealer. Hvis to spillere har like høye kort, kan man enten gi dem enda et kort for å avgjøre hvem som vinner, eller bestemme det ut i fra kuløren. Kulørene har verdi etter alfabetisk rekkefølge (på engelsk), altså kløver, ruter, hjerter og spar (høyest).

4. Plasser dealer-knappen

Når dere har funnet dealeren, plasserer man dealer-knappen ned foran spilleren, så man kan ha kontroll på hvem som til en hver tid er dealeren i hånden. Hvis det ikke er en «ekte» dealer ved bordet, så skal spilleren med dealer-knappen stokke kortene og dele dem ut.

5. Legg ut blinds

Før kortene deles ut i hånden skal de to spillerne til venstre for dealeren legge ut blinds. Spilleren direkte til venstre for dealeren legger small-blind, mens spilleren til venstre for ham igjen legger big-blind.

6. Del ut kort

Når blinds er lagt ned, kan dealeren dele ut kortene. Start med spilleren til venstre for dealeren i small-blind og fortsett rundt bordet med klokken. Hver spiller får ett kort om gangen med bildesiden ned, helt til alle spillere har nøyaktig fire kort hver.

7. Start første innsatsrunde

Chips5

Når kortene er delt ut og alle spillerne har fire kort, starter den første innsatsrunden, som også kalles for pre-flop. Innsatsrunden varer helt til to krav er oppfylt:

 1. Alle spillerne har hatt muligheten til å gjøre noe.
 2. Alle spillerne som ikke har kastet kortene, har plassert det samme beløpet i potten.

Det starter med spilleren til venstre for big-blind. Spilleren har tre muligheter:

 • Fold/kaste: Spilleren velger å ikke spille videre med kortene og gir dem til dealeren. Det blir ikke lagt noe i potten.
 • Call/syne: Spilleren matcher beløpet i big-blind.
 • Raise/høyne: Spilleren satser minst dobbelt så mye som big-blind. Den maksimale størrelsen på raisen avhenger av innsatsstrukturen. I Omaha er den vanligvis lik som i Pot-Limit. Vi går gjennom dette i slutten av artikkelen.

8. Fortsett hånden med klokken

Spillet fortsetter fra spilleren til venstre for big-blind og videre rundt med klokken. Hver spiller har de samme tre alternativene; kaste, syne eller høyne.

Størrelsen på et call eller raise avhenger alltid av den forrige innsatsen som ble plassert. Hvis den første spilleren for eksempel har høynet til $ 5 og big-blind var på $ 2, så må den neste spilleren bestemme seg for om han eller hun ønsker å syne innsatsen på $ 5 eller høyne til minst $ 10. Det er ikke mulig for spilleren å bare syne big-blind med $ 2.

9. Big-blind er den siste til å gjøre noe

Når spillet kommer frem til small-blind, kan spilleren enten kaste, syne eller høyne, som alle de andre spillerne.

Hvis det har blitt høynet til $ 5 og small-blind allerede har lagt $ 1 i small-blind, så må han eller hun altså legge ytterligere $ 4 for å kunne syne. Dersom det ikke har blitt høynet rundt bordet enda, så trenger small-blind kun å legge ned $ 1 for å syne.

Big-blind har også mulighet til å kaste, syne eller høyne, men hvis det ikke har blitt høynet rundt bordet enda, så kan den spilleren også velge å checke og fortsette hånden. Hvis big-blind velger å høyne, så fortsetter turen rundt til de andre spillerne i hånden, som igjen må velge mellom å kaste, syne eller høyne.

Når alle har hatt muligheten til å gjøre noe, og alle som fortsatt er med i hånden har lagt det samme beløpet i potten, så er den første innsatsrunden over.

10. Floppen

Heretter kan man deale floppen. I et spill med felleskort, som i Omaha, vil det bli lagt ned totalt fem felleskort før man kommer til showdown. På floppen deales det tre felleskort.

Dealeren «brenner» først det øverste kortet i bunken og dealer deretter tre kort med bildesiden opp på midten av bordet.

11. Start neste innsatsrunde med spilleren til venstre for dealeren

Så starter den andre innsatsrunden med den første spilleren til venstre for dealeren, som fortsatt er med i hånden.

Spilleren har mulighet til å checke eller bette. Det er også mulig å kaste, men det trenger man ikke gjøre, siden det ikke har blitt lagt ut noen innsatser enda. En innsats i denne runden er vanligvis det samme beløpet som big-blind.

12. Fortsett videre rundt bordet med klokken

Igjen, man fortsetter videre til den neste spilleren til venstre, som altså har mulighet til å kaste, checke (hvis den første spilleren også checket), syne (matche den første spillerens innsats) eller høyne.

Man kan gå videre til neste innsatsrunde når to eller flere spillere har lagt det samme beløpet i potten.

Board Negrenu

13. Turn

Når den andre innsatsrunden er over, deales turn-kortet. Det øverste kortet i bunken «brennes» også denne gangen og det neste kortet vises med bildesiden opp ved siden av de tre kortene på floppen. Dette kortet kalles også for turn-kortet.

14. Start på tredje innsatsrunde

Når dette er gjort, kan man starte den tredje innsatsrunden.

Denne innsatsrunden foregår på akkurat samme måte som den forrige runden, med ett enkelt unntak. Minsteinnsatsen på turn er høyere enn før, vanligvis dobbelt så stor som big-blind.

15. River-kortet

Når den tredje innsatsrunden er over, deales det siste felleskortet, nemlig river-kortet. Også her skal dealeren først brenne det øverste kortet i bunken og deretter vise kortet som det femte felleskortet.

16. Fjerde og siste innsatsrunde

Når river-kortet er lagt ned, starter den siste innsatsrunden. Den foregår på akkurat samme måte som den tredje innsatsrunden.

17. Showdown

Når den siste innsatsrunden er over, skal de gjenværende spillerne, hvis det fortsatt er noen igjen, begynne på showdown. Konseptet i showdown er enkelt: Spilleren med den beste hånden vinner potten.

18. Slik finner man den beste hånden

I showdown ser man den største forskjellen mellom Omaha og Hold'em. Man bruker den samme håndrangeringen, men siden hver spiller skal bruke to av kortene sine til å lage en pokerhånd på fem kort i Omaha, så vil det være forskjell på hvem som vinner i forhold til Texas Hold'em.

Her er et par eksempler på hvordan det fungerer, med utgangspunkt i Hold'em:

Eksempel 1

Bordet: T 7 2 3 K

I Hold'em: Spillere som har en hjerter, har nå en flush. Enhver spiller som nå har A, «holds the nuts» (den beste mulige hånden). Q gir den nest beste hånden, og så videre.

I Omaha: Enhver spiller som har en flush, må ha minst to hjerter blant hole-kortene. Man har ikke en flush hvis hånden kun inneholder én hjerter. Her er A-xh-x-x den beste hånden som er mulig å få.

Eksempel 2

Bordet: 7 8 9 T J

I Hold'em: Alle spillerne har en straight 7-J. Enhver spiller som har en Q, har en straight (8-Q) og enhver spiller som har KQ, har også den beste mulige hånden (en straight 9-K).

I Omaha: Du må bruke to kort fra hånden din for å fullføre en straight. En hånd med 5-6-x-x gir den laveste straighten (5-9), en hånd med K-Q-x-x utgjør den høyeste straighten (9-K). En hånd med 7-8-x-x, 8-9-x-x, T-J-x-x, J-7-x-x og så videre fullfører J-høy-straighten. Enhver hånd med Q-J-x-x, Q-T-x-x, Q-9-x-x eller Q-8-x-x fullfører Q-høy-straighten.

Eksempel 3

Bordet: K K K K 9

I Hold'em: Alle spillerne har fire like. Enhver spiller med en A, har den beste hånden, med en Q som den nest beste og så videre.

I Omaha: Ingen kan ha fire like. Enhver hånd med A-A-x-x, har den beste hånden (konger fylt med esser), Q-Q-x-x er den nest beste hånden (konger fylt med dronninger) og så videre.

Eksempel 4

wrap draw Omaha3

Bordet: K K K 7 A

I Hold'em: En spiller med K har den beste hånden (fire like med en A-kicker), AA gir den nest beste hånden (esser fylt med konger) og så videre.

I Omaha: En spiller med A-K-x-x har den beste hånden (fire like med en A-kicker), en spiller med K-Q-x-x har den nest beste hånden (fire like med en Q-kicker) og så videre.

19. Gi potten til vinneren

Når man har funnet vinneren av hånden, gis potten til den spilleren. Hvis det ender med en delt pott, fordeles potten på spillerne.

Når potten er fordelt, er hånden ferdigspilt.

20. Flytt dealer-knappen til venstre og start den neste hånden

Når hånden er over, flytter dealeren dealer-knappen videre til spilleren til venstre. Heretter kan man begynne den neste hånden med de to spillerne til venstre for den nye dealeren som small- og big-blind.

Innsatsstruktur i Omaha

Den klart mest populære innsatsstrukturen i Omaha er Pot-Limit. Det spilles også litt Limit Omaha, mens No-Limit Omaha ikke er så populært, siden det allerede er så mye action i Omaha.

Som navnet tilsier, kan man i Pot-Limit kun bette et beløp tilsvarende potten. Hvis du er vant til å spille No-Limit Hold'em, er dette sikkert litt fremmed for deg, og spesielt hvis du spiller live. Da blir du nødt til å ha litt krutt i hoderegningen.

Den minimale innsatsen er det samme beløpet som big-blind (så lenge ingen av spillerne har bettet før det).

Den maksimale innsatsen er det samme som potten. Det regner man ut ved å ta alle innsatsene på bordet, inkludert det beløpet du må syne før du høyner (det høres mer komplisert ut enn det er …).

Her er et par eksempler som forklarer hvordan du regner ut den maksimale innsatsen i Pot-Limit Omaha.

 1. Du er den første til å gjøre noe på floppen med en pott på $ 15. Du kan enten checke eller bette. Du kan bette alt fra størrelsen på big-blind og opp til størrelsen på hele potten ($ 15). Alle innsatser mellom der er også tillatt.
 2. Du er den andre til å bette på en flopp der en spiller har bettet $ 10 inn i en pott på $ 15. Du kan nå velge mellom å kaste, syne $ 10 eller høyne.
 • Det minimale beløpet for å høyne er størrelsen på den forrige innsatsen, noe som i denne situasjonen er $ 10. Du må altså legge ned en innsats på minst $ 20.
 • Den maksimale raisen er størrelsen på potten. For å regne ut størrelsen på denne må du ta potten + motstanderens innsats + ditt call ($ 15+$ 10+$ 10=$ 35). Deretter må du legge ned en innsats som altså må være på størrelse med ditt call ($ 10), så innsatsen kan maksimalt være på $ 45.
 • Du kan høyne et hvilket som helst beløp mellom den minste og den største innsatsstørrelsen.

Andre former for Omaha

I tillegg til Pot-Limit Omaha, finnes det også andre morsomme varianter av Omaha. Den mest kjente varianten er nok Omaha Hi-Lo, der det er om å gjøre å både ha den beste hånden (high) og den laveste hånden (low) på én gang.

Reglene for Omaha Hi-Lo finner du her.
Her kan du prøve ut Omaha poker online.

Vennligst fyll inn alle de påkrevde feltene. På forhånd takk!

Problem ved sparing av kommentar. Vennligst forsøk igjen!

Du må vente 3 minutter før du publiserer en ny kommentar!

Ingen kommentarer.

Poker Hånd Rangering
 1. Royal Flush
 2. Straight Flush
 3. Fire Like
 4. Fullt Hus
 5. Flush
 6. Straight
 7. Tre Like
 8. To Par
 9. Ett Par
 10. Høyeste Kort

Complete Poker Hand Ranking