Omaha Hvordan skape en hånd

Omaha Hvordan skape en hånd

Forskjellen mellom Texas Hold'em og Omaha

Det er to store forskjeller mellom Texas Hold'em og Omaha. Først av alt så mottar spillere i Omaha fire hullkort hver i stedet for to. Deretter må en bruke to (nøyaktig to ) av de fire hullkortene sammen med tre (nøyaktig tre ) av kortene på bordet (felleskortene) når man skaper en hånd. I Hold'em er det mulig å bruke ett, to eller ingen (spille bordet) av hullkortene.

Hensikten med denne artikkelen er å klargjøre hvordan denne tilsynelatende lille forskjellen setter Omaha til side fra Hold'em som et fullstendig separat spill.

Eksempler

Eksempel 1

Bordet: 10 7 2 3 K

I Hold'em: de spillerne som har et hjerte har nå en flush. Enhver spiller som har A'en har nå nuts (den beste mulige hånden), Q vil gi andre nuts, og så videre.

I Omaha: enhver spiller som har en flush må ha minst to hjertere blant sine hullkort. Du har ikke en flush om hånden din kun har ett hjerte. Enhver kombinasjon av A-xh-x-x vil bli nut-hånden.

Eksempel 2

Bordet: 7 8 9 T J

I Hold'em: hver spiller holder en straight 7-J. Enhver spiller som har en Q har en straight (8-Q), og enhver spiller som har en KQ har nuts (en straight 9-K).

I Omaha: Du må bruke to kort fra hånden din for å skape en straight. En 5-6-x-x skaper den laveste straight (5-9), en K-Q-x-x skaper den høyeste straight (9-K). A 7-8-x-x, 8-9-x-x, 9-T-x-x, T-J-x-x, J-7-x-x, og så videre, fullstendiggjør J-high straight. Enhver Q-J-x-x, Q-T-x-x, Q-9-x-x or Q-8-x-x vil fullstendiggjøre Q-high straight.

Eksempel 3

Bordet: K K K K 9

I Hold'em: hver spiller har fire av ett slag. Enhver spiller som har A i hånden sin har nuts, en Q andre nuts og så videre.

I Omaha: Ingen kan ha fire av et slag. Enhver som har A-A-x-x har nuts (Konger full av Ess), Q-Q-x-x andre nuts (Konger full av dronninger) og så videre.

Eksempel 4

Bordet: K K K 7-As

I Hold'em: en spiller som har K har nuts (fire av et slag med en A-kicker), AA skaper andre nuts (Ess full av Konger) og så videre.

I Omaha: En spiller som har A-K-x-x har nuts (fire av et slag med en A-kicker), en spiller som har K-Q-x-x har andre nuts (fire av ett slag med en Q-kicker) og så videre.

Poker Hånd Rangering
  1. Royal Flush
  2. Straight Flush
  3. Fire Like
  4. Fullt Hus
  5. Flush
  6. Straight
  7. Tre Like
  8. To Par
  9. Ett Par
  10. Høyeste Kort

Complete Poker Hand Ranking