Slik lager du en hånd i Omaha

wrap draw Omaha2

Omaha Hvordan skape en hånd

Det er to store forskjeller mellom Texas Hold'em og Omaha.

Først av alt mottar spillere i Omaha fire hullkort hver, i stedet for to. Deretter må man bruke to (nøyaktig to) av de fire hullkortene sammen med tre (nøyaktig tre) av kortene på bordet (felleskortene) når man lager en hånd. I Hold'em er det mulig å bruke ett, to eller ingen (altså kun spille bordet) av hullkortene.

Hensikten med denne artikkelen er å klargjøre hvordan denne tilsynelatende lille forskjellen skiller Omaha fra Hold'em som et fullstendig separat spill.

Eksempler

Eksempel 1

Bordet: T 7 2 3 K

I Hold'em: Spillere som har en hjerter, har nå en flush. Enhver spiller som nå har A, «holds the nuts» (den beste mulige hånden). Q gir den nest beste hånden, og så videre.

I Omaha: Enhver spiller som har en flush, må ha minst to hjerter blant hole-kortene. Man har ikke en flush hvis hånden kun inneholder én hjerter. Her er A-xh-x-x den beste hånden som er mulig å få.

Eksempel 2

Bordet: 7 8 9 T J

I Hold'em: Alle spillerne har en straight 7-J. Enhver spiller som har en Q, har en straight (8-Q) og enhver spiller som har KQ, har også den beste mulige hånden (en straight 9-K).

I Omaha: Du må bruke to kort fra hånden din for å fullføre en straight. En hånd med 5-6-x-x gir den laveste straighten (5-9), en hånd med K-Q-x-x utgjør den høyeste straighten (9-K). En hånd med 7-8-x-x, 8-9-x-x, T-J-x-x, J-7-x-x og så videre fullfører J-høy-straighten. Enhver hånd med Q-J-x-x, Q-T-x-x, Q-9-x-x eller Q-8-x-x fullfører Q-høy-straighten.

Eksempel 3

Bordet: K K K K 9

I Hold'em: Alle spillerne har fire like. Enhver spiller med en A, har den beste hånden, med en Q som den nest beste og så videre.

I Omaha: Ingen kan ha fire like. Enhver hånd med A-A-x-x, har den beste hånden (konger fylt med esser), Q-Q-x-x er den nest beste hånden (konger fylt med dronninger) og så videre.

Eksempel 4

Bordet: K K K 7 As

I Hold'em: En spiller med K har den beste hånden (fire like med en A-kicker), AA gir den nest beste hånden (esser fylt med konger) og så videre.

I Omaha: En spiller med A-K-x-x har den beste hånden (fire like med en A-kicker), en spiller med K-Q-x-x har den nest beste hånden (fire like med en Q-kicker) og så videre.

Hvilke justeringer må jeg foreta meg, som Hold'em-spiller?

Som du sikkert kan regne ut, så er det noe lettere å få en god hånd i Omaha enn i Hold'em. Med fire kort på hånden vil man oftere kunne få hender som tre like, en straight eller en flush, eller til og med et fullt hus.

Stian Brunheim PLO NM2106

Det er viktig å være oppmerksom på dette hvis du har ambisjoner om å gjøre det bra i Omaha.

Der man i Texas Hold'em noen ganger vil være best med ess-høy, vil dette skje ytterst få ganger i Omaha. Og hvis du for eksempel får en flush, så må du være forberedt på at det er større sannsynlighet for at en spiller har en bedre flush enn deg.

I Omaha veksler ledelsen i hånden også veldig ofte, ettersom ett enkelt kort oftere gjør en stor forskjell enn i Hold'em. Dermed må du også være mye mer oppmerksom på bordet, spesielt på flush- og straight-trekk.

Det er dessuten viktig å huske på at gode hender i Texas Hold'em ikke har den samme verdien som i Omaha. Skulle du for eksempel få alle fire essene på hånden, så har du jo reelt kun ett par i ess, da du kun kan bruke to av kortene.

Et par i ess er faktisk en farlig hånd i Omaha, da det er veldig vanskelig å få noe veldig stort på bordet. Man vinner også mye sjeldnere med den hånden i Omaha, sammenlignet med Hold'em.

Hvis du vil ha gode tips og råd om å spille Omaha, så kan vi henvise deg til seksjonen vår om strategier for Omaha.

Poker Hånd Rangering
  1. Royal Flush
  2. Straight Flush
  3. Fire Like
  4. Fullt Hus
  5. Flush
  6. Straight
  7. Tre Like
  8. To Par
  9. Ett Par
  10. Høyeste Kort

Complete Poker Hand Ranking