No Limit Texas Holdem

Grant Hinkle

Målet med denne artikkelen er å hjelpe nybegynnere/middels spillere med å forbedre spillet sitt. Strategiene og konseptene som er blitt foreslått i denne artikkelen omhandler fullt spill (8-10 spillere).

Introduksjon

No Limit Texas Holdem spilles for det meste i turneringer, selv om det også i det senere år har blitt et mye større cash spill på grunn av oppsvinget i turneringsspill. En annen grunn til dets økende popularitet er at i motsetning til kasino, så er online poker rom bedre posisjonert til å huse denne typen spill. Dette er fordi spillere blir oftere blakke og vil måtte erstattes med andre spillere slik at den totale innsatsen blir lavere. For et kasino vil dette være et problem, mens for et nettpokerrom er prosessen man må igjennom for å få nye spillere til bordet mye lettere og raskere.

No Limit Texas Holdem passer ikke for nybegynnere, fordi spillet krever og legger vekt på mye høyere priser på "tight"/aggressivt spill. I tillegg involverer det meget avanserte leseferdigheter som lar deg "spille spillerne" i stedet for kortene. Dersom du er interessert i å prøve ut No Limit Texas Holdem som nybegynner, bør du starte med lave buy-ins i No Limit turneringer. Dette er fordi du vil risikere et beskjedent beløp per spilleomgang og du vil mer eller mindre bli tvunget til å bruke en "tight"/aggressiv spillestil (da denne stilen generelt er å foretrekke i turneringsspill).

Det bør nevnes at det fins flere mulige spillestiler som evner å vinne pengene i No Limit Texas Holdem. Det er fullt mulig at en god spiller kan vinne pengene med godt spill over tid når man spiller hver enest hånd, men akkurat den samme spilleren kan samle inn omtrent like mye ved å spille bare 15% av hendene.

Forskjeller mellom Limit og No Limit Texas Holdem

Den største forskjellen mellom No Limit Texas Holdem og Limit Texas Holdem består av posisjon og håndverdi. Posisjonering er langt mer viktig i No Limit fordi avgjørelsene du tar vil ha mye større innvirkning på sjetongbunken din. Dersom du tar noen i No Limit ved hjelp av posisjoneringen, vil du kunne vinne hele din motstanders bunke i motsetning til å samle inn bare et par ekstra better i Limit. Store connectorer som AK, AQ og KQ synker i verdi når du spiller No Limit fordi det er større sannsynlighet for at du kommer til å vinne små potter og tape store potter med denne typen hender. I tillegg øker verdien av alle parene mens du spiller, siden det er større sjanse for at du kommer til å vinne små potter og tape store potter med denne typen hender. I tillegg, fordi alle parene øker i verdi når du spiller No Limit i og med at du kan doble gjennom dine motstandere når du treffer en tress. De store parene AA og KK, øker også i verdi når du spiller No Limit, fordi du igjen får en mulighet til å ta fra noen hele bunken deres med sjetonger.

I No Limit er det viktig å følge med på hvilket pengebeløp du og dine motstandere har på bordet. Variasjonen i størrelsen på bunken har stor innvirkning på hvordan spillet spilles. Noen eksempler er som følgende:

 1. Du har $500 og motstanderen din har $25, blindsen er $2-$4. Du sitter i big blinden med en JT og motstanderne dine satser alt fra første posisjon (en posisjon som refereres til som "sitting under the gun"). Alle andre spillere kaster kortene. Dette er helt klart en situasjon hvor du bør kaste kortene fordi du helt sikkert er den svakeste spilleren og å risikere enda $21 for å vinne hans siste $25 er ikke særlig lønnsomt. Dersom motstanderen din også har $500, så vil et "Call" kunne være akseptabelt siden du har en sjanse til å vinne $500 ved å risikere enda $21. Avgjørelsen om hvorvidt du bør calle avhenger av hvor godt motstanderen din spiller etter floppen.
 2. Du har $1000 og motstanderen din har også $1000, blindsene er $2-$4. Du holder QQ og legger til enda $20 . Motstanderen din, som handler etter deg, satser nå alt med alle sine $1000. Du bør kaste kortene bortsett fra dersom du vet at motstanderen ikke har AA eller KK. Dersom motstanderen din har spilt på samme måte med bare $60 foran seg, bør du Calle hans all-in bett i håp om at han ikke har AA eller KK.

Nøkkelferdigheter for å bli en god No Limit Texas Holdem spiller

 • Strengt håndutvalg (tålmodighet/disiplin)
 • Godt bordvalg(veldig viktig I alle pokerspill)
 • Disiplin (evnen til å vente på en god hånd og ikke jage)
 • Å lese motstanderne
 • Mot til å bette/raise/Calle (aggressiv med draws eller med de hendene som oppfattes som de beste)
 • Ikke sårbar for "tilting"

De Beste Rådene Og Vanlige Feil

No Limit Texas Holdem Beste Råd

 1. Vær veldig selektiv med begynnerhendene du spiller: I et standard $2-$4 No Limit spill bør du ha en 20-30% oversikt over flopp-prosentene. Dette betyr å kaste AJ i første posisjon, KT i middels posisjon og QT i en sen posisjon.
 2. Bordutvalg: spill bare i spill hvor du har en fordel. Du vil ha minst et par svake spillere ved bordet når du setter deg ned.
 3. "Å spille spillerne": vær sikker på å raskt evaluere motstanden: hvem som spiller underlegne hender, hvem som kaster kortene ved aggressivt spill, hvem som better med inntrekking av kort, hvem som "Caller" store better med svake hender og trekker inn, hvem som kan bløffes, hvem som bløffer osv.
 4. "Gi alt eller la vær" kast kortene eller bett/raise (dersom oddsene er med deg). Du burde unngå å Calle bortsett fra om du har en god grunn til det (som å lure en motstander).
 5. Respekter de fleste bett og høyninger: dette er spesielt sant ved turn og ved river, da de fleste spillere ikke bløffer her.

No Limit Texas Holdem Vanlige Feil

 1. Å ikke kaste en anstendig hånd når man er slått og dermed tape hele bunken på bare en hånd.
 2. Å Calle med svake hender når man står ovenfor et bett.
 3. Å spille for mange begynnerhender.
 4. Å ikke høyne før floppen med de beste hendene (noe som vil legge press på limpere som holder hender som må forbedres) og deretter å gå for langt med dem etter floppen.
 5. Over/under betting av potten (å risikere mye for å vinne en liten pott/ikke beskyttende hånd).

Før-Flopp Spill

Håndranking for No Limit Texas Holdem

De beste begynnerhendene for en nybegynner i No Limit er:

 1. par AA-22.
 2. De store kortene i samme sort og i rekkefølge; AQer.
 3. De store kortene etter hverandre AK & AQ.

Begynnerhåndkrav

Disse kravene fungerer godt med en "tight"/aggressiv spillestil. For mindre erfarne spillere er dette en flott måte å starte på.

Unngå å spille marginale hender, siden du ofte vil måtte gjette hvilke av dem som vil gjøre deg sårbar. Dersom du aldri har spilt No Limit før, anbefales det at du begrenser deg til bare å spille par AA-22, AK og AQ. Med disse hendene vil du ikke bli felt i mange vanskelige situasjoner og du vil fremdeles kunne vinne store potter. Å bare spille med disse hendene krever en god del disiplin siden du ikke vil være involvert i mange potter. Å spille med denne strategien vil gi deg masser av tid til å studere spillet og observere spillerne mens du spiller.

Dette bordet viser minimum krav til hånd per posisjon i et halv-"tight"/halv-aggressivt spill

Minimumskrav til begynnerhånd når man står ovenfor en uhøynet pott
# Spillere igjen i spilletIkke parPar
9 (under the gun) AK 99
8 AQ 88
7 AQ 77
6 AJer 66
5 ATs 55
4 A9er, KQer 44
3 (cut off) Ax´er, KJ´er 33
2 (button) Ax´er, KT´er, QJ´er, JT´er 22
1 (SB) Ax´er, K9´er, QT´er, J9´er 22
0 (BB)    

Hvordan endre bordet avhengig av hva som skjer foran deg:

 • Dersom det er et par limpers foran deg, bør du bare høyne med topphender, slik som AK og AA-JJ, og ha lettere for å calle med marginale hender siden disse hendene gjør det godt i multi-vei potter.
 • Dersom potten har blitt høynet, tenk over hvem som høynet og bestem deg for om du vil Calle, høyne på nytt eller kaste kortene. Dersom det var en sterk spiller, øk på nytt eller kast kortene. Dersom det var en svak spiller, burde du høyne på nytt/kaste kortene. Dersom det var en svak spiller bør du ha en tendens til å calle, fordi du vil få en god sjanse til å vinne den store potten når du treffer en stor flopp. Raise(høyne) igjen med de sterke spillerne med AK og AA-JJ for å forsøke å stenge dem ute og vinne potten med en gang, hvis ikke bør du kaste kortene. Vær mer tilbøyelig til å bare calle høyninger fra svakere spillere med par, AK og AQ, men bare dersom du har en posisjon og sannsynligvis vil ende opp heads-up, hvis ikke, raise på nytt. Du gjør dette for å lure dem på floppen når du treffer en fantastisk hånd istedenfor å stenge dem ute før floppen.

Limp eller Raise:

 • Raise med AA-QQ, AK og AQer uansett posisjon.
 • Egentlig er alle begynnerhender limping hender. Og selv om du vil kunne høyne på nytt med dem når du forsvarer din blind, vil du også måtte høyne med disse hendene når du først kommer fra en sen posisjon.
 • Varier spillet ditt av og til ved å raise/calle/re-raise med hender du vanligvis ikke vil spille. Det er å foretrekke å ikke bli for forutsigbar.

Generelle Før-Flopp Råd

 • Mesteparten av tiden bør du raise/re-raise på nytt med med topp-par (AA-QQ) og topp rekkefølger (AK, AQs) for å kunne få lavere par og forskjelligge connectorer til å betale for å se flopper mot deg. Husk at de vil ofte ha muligheten til å doble mot deg dersom de treffer (selv om mange nybegynnere ikke forstår dette og alt for ofte kaster kortene før floppen).
 • Hold deg til de beste hendene (se tabellen for minimums krevde hender). Du vil måtte betale dyrt for å "jage" etter med de nest beste hendene i No Limit.
 • Hold de fleste høyningene nede mellom 70% og 100% (det gjør den til 3 ganger big blind som igjen ofte tilsvarer et 80% pott-bett) for å spare penger når du blir høynet om igjen eller Callet av en som har sterkere kort. Dersom det er noen limpers før deg, raise til om lag 4-6 ganger big blinden.
 • Ha respekt for store "tighte" spillere (for eksempel bør du droppe AQ dersom en sterk spiller "raises under the gun").
 • Når veldig svake spillere har blitt med i potten, vær tilbøyelig til å Calle og ta floppen sammen med dem.

Flopp-spill

Flopp-spill er veldig viktig i No Limit Texas Holdem. Nøkkelen er å avgjøre den relative styrken av det du har på hånden. Over tid vil det være avgjørende at du utvikler en evne til å frigi gode hender når du har en anelse om at de bare er nest best. Du må avgjøre din relative styrke og frigi de hendene som står ovenfor en reel fare for å være nest best. Betting er det naturlige skrittet du må ta dersom du ønsker å beskytte en hånd fra å bli outdrawn eller når du har en mulighet til at dine motstandere kaster kortene sine. Vanligvis bør du "gi alt eller la være" på floppen.

Det er ekstremt viktig at du alltid evaluerer den relative styrken av hånden din på floppen.

For å kunne ta riktig avgjørelse er det svært viktig å tenke over flere faktorer:

 1. Hva floppet du og hva er dine relative styrker (straight draw'er, flush draw'er, tress, paret brett, o.s.v)?
 2. Hvem, dersom noen i det hele tatt, høynet før floppen (ofte forvent et nytt bett)? Hvilken type spiller er det?
 3. Hvilken posisjon har du i forhold til den som høynet?
 4. Antall spillere (det er vanskelig å bløffe dersom du står ovenfor 3 eller flere motstandere og det er en større sjanse for at noen treffer en sterk hånd)?
 5. Du og motstanderens sjetongbunke størrelse

Når du står overfor et bet bør du kaste kortene bortsett fra hvis du har en god grunn til å betvile motstanderens styrke. Siden de "setter oddsene", er det helt livsnødvendig at du tar riktig avgjørelse. Husk, at motstanderen din kan holde alt fra en icecold nuts til ingenting- hvis du har en anstendig hånd, kan det hende den er en svakere hånd i forhold til mange sannsynlige hender.

Selvfølgelig vil du ikke alltid kaste deg. Av og til bør du faktisk spille tilbake med en økning når du har en god sjanse til å ta ledelsen eller dersom du tror motstanderen din er svak. Som et resultat av dette vil du være den som "setter oddsene" og tvinger motstanderen din til å ta en avgjørelse (og muligens gjøre en feil).

Prøv å lagre dine call's bortsett fra hvis du har en svært god grunn til ikke å gjøre det (for eksempel å slowplay et monster eller drawing til den beste hånden i spillet i en flerveispott). Du vil sjelden få oddsene for å jage "out'er" ved å Calle i No Limit, bortsett fra om dine motstandere better for lavt eller gir bort free kort. Ved å Calle med elendige kort på hånden vil du bli med i et slags "gjettespill", hvor det er nødvendig å lese motstanderne godt og "handle" for å kunne lykkes.

Typiske Situasjoner På floppen

Her er fire typiske situasjoner på floppen:

Veldig Sterke Hender(topp to-par, tress)

 • Spill ofte slowplay på et ukoordinert brett for å lure motstandere inn, for å få dem til å gå på bløffer eller få dem til å gjøre nest beste hender.
 • Dersom bordet er koordinert og flere spillere er med, vil du imidlertid måtte bette over potten for å få dem til å betale for å forsøke å "outdrawe" deg. Desto større bett de caller, desto større feil gjør de. Og det er slik du vinner penger i poker: ved å la andre spillere betale for å jage deg.

Sterk Hånd (over-par, topp-par med en kicker, osv.)

 • Generelt vil det være lurt å bette omtrent størrelsen på potten for å beskytte den (for eksempel ved å dytte ut overkort og betale med).
 • Når du står ovenfor et over-bett eller høyning vil du imidlertid måtte frigi denne typen hender. I slike tilfeller, vil noen kunne holde et større overpar, en tress eller connectorer som treffer floppen for et to-par. Vanligvis burde du ikke støtte opp om topp-paret med hele bunken din!
 • Dersom du better og er callet på flere steder, vil du måtte bestemme deg for om hånden din er den beste eller ikke, da det er usannsynlig at alle dine motstandere vil trekke inn kort.

Middels Hånd(topp-par med en svak kicker, middels par med en kicker, andre lommepar, osv.)

 • Mesteparten av tiden bør du unngå å bette denne hånden når du befinner deg i en tidlig posisjon, står overfor flere motstandere eller står overfor vanskelige spillere som spiller mye slowplay. Dersom du vil ha et free card for å treffe en av dine lommekort ved turn eller kanskje Calle/raise en motstander som better fra siste posisjon.
 • Dersom, du imidlertid er i en sen posisjon, og det er blitt checket til deg, så burde du bette.
 • Dersom du står ovenfor et bett (eller blir høynet) bør du kaste kortene. Du har ikke noe initiativ og jager antageligvis 2-5 outer.

Drawing Hender (nut flush eller nut straight)

 • Dersom du har 11 eller flere outer og drawing mot nut flush eller straight, hvilket krever minst ett over-kort (høyere enn noe brettkort) kan du variere spillet ditt ved å bette /check-høyne/høyne for å vinne potten med en gang eller draw out i senere runder.
 • Dersom du spiller med "calling stations" har denne strategien mye lavere kapital siden du ikke vil evne å vinne mange potter med halvbløffer. Med denne typen hender, er en mulighet å check-raise/raise til sats-alt dersom du har en liten bunke og potten er relativt stor. Dersom du har to måter å vinne på, enten ved å tvinge dine motstandere til å kaste kortene eller ved å "outdrawe" dem. Du har mellom en 33-53% sjanse til å gjøre det dersom out'ene er mellom 8 og 14.
 • Noen ganger er det korrekt å Calle et bett på floppen på grunn av de underforståtte oddsene som er der. Dette spilles ledes av din og din motspillers sjetongbunke størrelse men også av størrelsen på bettet ditt. Dersom en svak spiller vinner mange penge better og du også har en stor pengesum, vil et "Call" være bra siden du kanskje vil ødelegge begge dersom du slår til ved Turn.

Spesielle Hender i Floppspill

Ikke sårbare "monster" (fire av samme sort, nut fullt hus, nut flush, nut straight)

 • Med denne typen flopp, er vår største bekymring å vite hvordan man skal spille for å få den maksimale uttellingen.
 • Bygg potten dersom ingen tar noe initiativ (ofte med små better/høyninger for å gi Pottodds). Når du better 30-50% av potten i en multi-vei pott, vil mange spillere Calle/høyne med draws og andre svakere hender.
 • Dersom du trenger å være aktiv for å bygge potten, vær sikker på at du lar det være godt med rom for at dine motstandere kan gjøre et trekk /bløffe.

Sårbare "monster" (lavt fullt hus, non-nut flush, non-nut straight)

 • Denne hånden kan spilles enten med overskudd eller ved å spille slowplay helt frem til Turn (Dersom turn kortet fremdeles lar deg sitte med en bedre hånd) eller ved å "slå til" på floppen.
 • Dersom du bestemmer deg for å slå til på floppen så vær forberedt på å støtte hånden med hele bunken din.
 • Av og til vil en bedre strategi være å vente frem til turn kortet og se om de får et ubrukelig kort. Hvis det skjer, så viser du den sanne håndstyrken din ved Turn. En ulempe med denne typen spill er at du også vil la folk "outdrawe" deg ved Turn ved å slå en større flush, straight eller fullt hus. Det blir ikke mye action igjen når et fjerde kort av samme sort treffer eller det er bare ett kort igjen til en straight ved Turn. Derfor er det viktig å ikke bli "gift med hånden" dersom et dårlig kort slår til ved Turn.

Topp/Middels/Lav tress (tripler ved å bruke lommepar)

 • Dersom brettet er svært koordinert (2/3 kort I samme sort og /eller 2/3 kort etter hverandre), vil du prøve å gjøre en stand og stenge ut mennesker med en gang slik at nesten ethvert kort ved turn vill være et Skremmekort (dvs. Et kort som kan gjøre om det aller beste hånden til en meget svak hånd). Det kan være at flere spillere jager, slik at å over-bette potten ved 200-300% ikke er galt. Hvis noen har droppet en straight eller en flush vil du fremdeles ha omtrent en 34% sjanse til å forbedre deg til minst fullt hus.
 • Dersom brettet er ukoordinert kan du stille inn slowplay ved å calle, bette beskjedent eller forsøke å lure med å kaste kortene. Å bette beskjedent fungerer best dersom det er noen kort som er i "spillesonen" (for eksempel 9 og oppover) siden det vanligvis alltid er noen som har anstendige kort på hånden.
 • Husk, at med en "monster" hånd så vil du ville gi rom for spillere som forsøker å bløffe deg så lenge du ikke er i stor fare for å bli outdrawn. Tenk alltid over hvilke typer motstandere som blir i gjenværende i potten.
 • [!

Topp to-par eller topp og bunnpar (par med begge de to kortene du holder skjult på hånden)

 • Spillet er ganske likt som å spille floppete tress.
 • Slowplay denne hånden ofte med et beskjedent bett eller "Call" (du kan få godt betalt i senere runder).
 • Dersom brettet er veldig koordinert (2/3 kort i samme rekkefølge og /eller 2/3 kort i rekkefølge), vil du vanligvis ville straffe hendene som må forbedres for å vinne. Å over-bette potten er ikke feil dersom det er flere motstandere
 • Dersom du har slått med ett "svakt" Ess, la AK og AQ betale for å jage.

Bunn to-par

 • Du vil måtte beskytte denne potten ved å bette og høyne. Denne hånden ser sterk ut, men er i en sårbar posisjon fordi den kan bli slått av en motstander som har fått forbedret sin hånd ved å trekke inn kort. Generelt sett, kan du slå med denne typen hånd med kort i rekkefølge, hvilket gjør det mulig å alltid kunne få til minst en straight-draw. For eksempel, dersom du holder 98′re og floppen er K-9-8, kan hvilket som helst K, Q, J, T, 7, 5 som slår til ved Turn bli et skremmekort, og, dersom du legger til en flush-draw, blir det enda verre.
 • Se opp dersom brettet får par ved turn (og du ikke får fullt hus) fordi at noen som har et over-par har gjort et bedre to-par enn deg, eller det kan gi noen tress.

Overpar (et par på hånden som er over det høyeste kortet i floppen)

 • For å få ut mer penger i et agressivt spill, vil du ofte prøve på slowplay på høye overpar (AA-KK) ved å limpe, Calle eller bare gjøre et beskjedent bett i håp om å høyne noen på nytt før floppen. Med de store parene, vil du unngå å ta floppen med mer enn en eller to motstandere.
 • Dersom brettet er ukoordinert og du spiller mot en eller to motstandere, tenk over muligheten for å spille slowplay mht. overparet ditt.
 • Dersom du har et middels overpar er situasjonen ganske annerledes. Du vil vinne potten på floppen, fordi hånden din er sårbar for overkort som vil kunne slå til ved Turn.
 • Se opp for flopper slik som 9-8-7, T-9-8 og J-10-9, særlig dersom de kommer sammen med flush drawer. Enhver person som gir deg masse action av denne typen, vil sannsynligvis slå deg eller er omtrent even-money for å slå deg ved å trekke inn et kort og dermed forbedre hånden sin

Topp-par, Ess Kicker

 • Det meste av tiden bør du bette på floppen (og fortsette ved turn), siden du ofte har svakere spillere som blir igjen med svakere kickere eller dårligere hender. Forsikre deg om å bette samme beløp som potten dersom brettet er koordinert for å beskytte hånden din.
 • Igjen er det en stor forskjell mellom en flopp som , K-7-3 regnbue og K-J-9 med en flush draw når du holder AK. I det første tilfellet bør du tenke på å spille hånden i slowplay, og, i det andre tilfellet, vil du måtte lage action på floppen fordi omtrent ethvert kort på floppen vil være et skremmekort.
 • For eksempel, dersom du holder AT og floppen er T-7-2. Du vil vinne potten på floppen eller tvinge hender som 89, T9, JT, QT og KT til å betale for å jage deg og i tillegg vil hvilket som helst 6, J, Q eller K ved turn være et skremmekort.

Topp-par, Svak Kicker

 • I en uhøynet pott, å gjøre et normalt bett for å ta potten dersom hånden din er den beste. Dersom det er fire eller flere spillere med i potten, tenk over å gi opp uten kamp.
 • Generelt bør du kaste kortene når du står ovenfor et bett med størrelse på potten fra en "tight" spiller dersom det er en anstendig sjanse for at du kan bli sparket ut eller (noen ganger) når du står ovenfor et overpar. Vær ekstra forsiktig med å Calle dersom det er mange spillere som fremdeles skal handle, siden du ikke har råd til å ta opp enhver kamp.
 • Unngå å bli involvert i denne typen hender bortsett fra hvis du har mye tilleggsverdi, slik som en straight draw og en flush draw. For eksempel, hvis du holder 89'er og floppen er 6-7-8 med to kort fra din rekkefølge. Selv om du bare har et topp-par med en svak kicker, vær forberedt på å backe hånden din med hele bunken din. Den hånden gir deg 20 out'er (!) til å vinne ved å trekke et kort og få en bedre hånd enn noen andre som holder AA, og dermed gjør deg til favoritten til å vinne.

Andre par (lommepar mellom floppens høyeste og midterste kort)

 • Typisk kast kortene eller bette-hånd.
 • Dersom du har en sen posisjon med ikke mer enn to motstandere som checket på floppen, burde du bette på en uhøynet pott. Svake/løsslupne spillere som jager, kan jage på mellompar eller draws "Tighte" spillere vil kanskje kaste topp-par eller andre ikke-lagede hender.
 • Kast kortene dersom en sterk spiller better foran deg, særlig dersom det er spillere igjen bak deg som fremdeles skal handle.
 • Når du better, bør du som oftest slippe hånden din dersom du blir høynet. Det eneste unntaket er når du har en sterk mistanke om at en svak/aggressiv spiller er hånd for å forbedre kortene sine. Du burde da høyne om igjen eller Calle og vente å se hva som skjer ved turn.

Mellompar, Ess Kicker

 • Bett eller check-kast kortene, avhengig av brettet, spillere og antall motstandere.
 • Hvis du er den siste som handler, og det er blitt checket til deg, kan du overveie å bette.
 • Denne situasjonen kan oppstå hyppig når du spiller hender med ess i. Og det er viktig å ikke bli for tungt involvert i denne typen flopp.
 • Med ess-hendene vil du kunne slå to-par, tress, et par og nut flush draw (dvs. når du mangler ett kort til flush) osv. Deretter kan du få tak på svakere flusher, AK (når du holder to par) og tress med en svakere kicker enn esset.

Middels-par, Svak Kicker

 • Når det er bare to eller tre spillere i potten, bør du enten check-kast kortene eller gjøre et posisjons bett når det blir checket til deg.
 • Av og til kan du ta ett free card når det blir checket til deg i håp om at du kan slå minst to-par.
 • Kast kortene dersom en motstander better.

Tredje par (lommepar under floppens andre kort)

 • Enten check-kast kortene eller gjør et posisjons bett når det blir checket til deg og det er bare to eller tre spillere igjen i potten.
 • Ta av og til et free card når det blir checket til deg i håp om at når det blir checket til deg så slår du minst to par.
 • Kast kortene dersom en motstander better.

Lav-par, Ess Kicker

 • Kast kortene for enhver handling. Du vil måtte jage to outer (for tress) siden Esset kan gi en motstander et høyere to-par. I begge tilfeller, vil du på det meste ha bare 5 out'er.
 • Dersom du bestemmer deg for å bette, bør det være kun på "bløffe fortjenester" (få spillere, posisjon, ingen Ess kort på floppen osv.).

Lavt par med lav Kicker

 • Kast kortene for enhver handling.
 • Ikke ta noen posisjonsbett.
 • Bett eller check når det blir checket til deg i din siste posisjon avhengig av omstendighetene.

Nut trekker med 9 out'er eller fler (Ess flush draw, to over-kort og en straight draw, straight flush draw)

 • I stedet for å Calle, tenk alltid på å legge press på motstanderen din ved å bette, høyne, eller check-høyne. Et aggressivt trekk foretrekkes mot bare en eller to motstandere som kan kaste relativt gode hender. Med 12 out'er (slik som en flush draw med en Ess kicker, som gir deg 9 nut out'er og 3 topp-par out'er), vil du ha en nesten 50% sjanse for å treffe ved kombinert turn og river. Ved å få en motstander til å satse alt på floppen, vil du ofte tjene penger siden du nesten er even money (dvs. En innsats i håp om å vinne/tjene tilbake den samme summen som var satset) dersom du er callet og du har en god sjanse til å vinne potten på floppen. Men husk å sette motstanderen din i all-in(satse alt) men "Call" ikke all-in selv.
 • Sen posisjon gir ekstra fordel med denne typen hånd fordi du kan bestemme om du vil høyne på nytt, bette, checke, Calle eller kaste kortene avhengig av handlingen foran deg.
 • Dersom du har veldig få sjetonger igjen, og potten har en anstendig størrelse, bør du tenke over å satse alt, selv om du er den første som skal handle.
 • Merk: å Calle et 75% pott bett heads-up (d.v.s. i et tomannsspill) Pottodds på over 30% (14-15 out'er) kreves. Selv ved å telle "underforståtte Pottodds" med ekstra muligheter for gevinst ved River, så vil du fremdeles ikke like et heads-up bett på mer enn 80%.
 • Husk å trekke inn kort for å kunne få nuts, d.v.s. den beste hånden til enhver tid i spillet, som ikke kan tape. Vær sikker på at du ikke jakter på et spesielt kort og lykkes så taper du tross dette fordi motstanderen holder nuts.

Ikke-nut inntrekning med 9 out'er eller mer

 • Vær forberedt på å kaste kortet du trakk inn som ikke var en nut, særlig i økte multi-vei potter. Du vil ikke jage og ende opp med å tape hele sjetongbunken din dersom du slår til.
 • For det meste bør du unngå å bette og jage et andre eller tredje beste kort, særlig ved flush draw'er hvor du ofte vil befinne deg opp mot et ess i samme farge.
 • Med et nest-beste inntrukket kort kan du gjøre et anstendig bett i en uhøynet pott ved å forsøke å vinne den med en gang.

Ikke-nut inntrekninger med 8 out'er eller mindre

 • Jag ikke siden du har lave pottodds og kan trekke inn et godt kort, men taper allikevel fordi motstanderen har en bedre hånd. Du vil se turn'en så billig som mulig for å finne ut om du kan gjøre hånden din.
 • Raise, bett eller kast kortene avhengig av brettet, spillere, handlinger og antall motstandere. Ikke gi slipp på poengene dine.

Overkort - AK, AQ, KQer, AJser

 • Disse hendene bør spilles med forsiktighet mot både sterk og svak motstand. Sterke spillere vet at du, som en "tight" spiller, ofte vil holde overkort når floppen kommer med lave kort. Dette gjør at du vil kunne stjele høyninger fra de gode og de svake spillerne vil valle/jage etter med elendige hender.
 • Dersom brettet kommer uten noe møte kort( Ess, King, Dronning eller Knekt), Du kan bette omtrent 70-80% av potten som bløff/halv-bløff,som representerer et overpar. Du burde spesielt følge igjennom som den som høyner før floppen mot ikke mer enn to motstandere.
 • Unngå å gjøre det til en vane (dyr!) å bette denne hånden mot flopper av samme sort/rekkefølge uten å møte kort og flere motstandere. Du vil tape penger og "bløffekapital", som du kan få mer bruk for siden
 • Husk at dine overkort kan fremdeles være den beste hånden mot en eller to motstandere med en flopp med elendige kort.

Ved turn

 • #Som en generell regel vil du fremdeles lede an og bygge potten.
 • Dersom du bettet en intrekning på floppen, må du bruke din beste dømmekraft og avgjøre om du skal skyte igjen. Husk å alltid revurdere hånden din mens spillet går fremover.
 • Ikke "Call" ned store better med en middels verdi, bortsett fra om du spiller med en som ofte bløffer, eller en spiller som helt klart oppfører seg som et resultat av å ha tapt.
 • Du kan gjøre en stjel-høyne/stjel-bett mot "tighte" spillere dersom du lukter en halv-bløffer og du har en slags draw, men fremdeles må vente til øyeblikket hvor du vil kunne lese motstanderen din godt. For eksempel, dersom du holder KQ'er og floppen kom på 10-9-3. Du Callet et lite bet fra en enslig motstander og når en 6'er slår til, hvilket også gir deg en flush draw. Dersom du føler noe svakhet i motstanderen din, som better igjen, vil det være passende å høyne som en halv-bløff. Du vil sannsynligvis ha minst 12 out'er (hvilken som helst J eller flushkort ) til en bedre hånd enn motstanderen din og muligens så mange som 18 out'er (dersom en K eller Q vil vinne potten for deg).

Ved River

 • Unngå å bette med mindre du er sikker på å vinne en showdown, særlig når du spiller mot tøffe motstandere. Du har lite å vinne og mye å tape (siden du 90% av tiden bare vil få "Call"'er fra spillere som tror de har slått hånden din.)
 • Prøv å finn ut hva motstanderen(e) dine holder og bett beløpet du har mistanke om at de kan kunne Calle.
 • Check av og til en god hånd for å bløffe noen som du tror misset en draw, siden de ikke vil Calle ditt bett uansett.
 • Ofte bør du bette lite når du har den beste hånden (og ingen skremmekort treffer ved River). Dette beløpet vil lokke spillere med en svakere hånd til å Calle.
 • Når du har slått til med din (nut) draw, bett ofte 80-120% av potten for å gjøre det klart at enten har du en draw eller så bløffer du. Denne typen bett skaper omtrent like mange "Call" som små better.

Spesielle trekk

Free Kortet

Når du er i en sen posisjon eller er den siste som handler, kan du høyne med en hånd som må forbedres for å vinne på floppen. Dette vil sannsynligvis gjøre at motstanderne dine checket til deg ved turn, hvilket gir deg muligheten til å checke (dersom hånden din ikke forbedrer seg) eller bette(dersom du slår din draw). Dette vil spare deg penger dersom du ikke forbedrer deg og vil belønne deg med overskydd dersom du slår til. Dette trekket, vil imidlertid ha motstatt effekt når du blir høynet på nytt på floppen. I disse situasjonene, vil det koste deg penger, men det forblir et godt spill siden du mottok informasjon og har en god mulighet til å trekke et kort for å få en bedre hånd.

Å Checke og Høyne i samme runde

Når du innehar en god hånd og det er din tur til å handle, check, i håp om at en motstander vil bette slik at du kan høyne når det blir din tur igjen. For eksempel, dersom du er i en tidlig posisjon og har A Q. Floppen er As-Q 6. Du checker og to spillere i en middels posisjon checker også. En spiller i en senere posisjon better og deretter høyner du. Baktanken med å checke og øke, er å skape en situasjon hvor du potensielt sett kan slå til med en bedre hånd, slik som en straight, men hvor det er for dyrt for dine motstandere å Calle siden, de i dette tilfellet ikke har de korrekte pottoddsene med hender som gut-shot straight draws. Dersom de likevel "Caller", har du om ikke annet oppnådd informasjon angående styrken på hendene deres og tvunget dem til å betale så mye som mulig for å forsøke å få deg til å tape selv om du har fått det kortet du jaktet på fordi de har en bedre hånd.

Halv-bløffen

Halv-bløffing er hvor du better eller høyner med en hånd som ikke sannsynlivis vil være den beste (i øyeblikket), men du har mange out'er som kan hjelpe deg med å ""outdrawe"" dine motstandere dersom du blir Callet eller høynet, selv om du faktisk håper å vinne potten der og da. For eksempel, dersom du er i en sen posisjon og holder J T og floppen viser K 6 2, og dermed gir deg en flush draw med 9 out'er. Det er tre andre spillere i potten og de cheker alle til deg. Du better uten å ha den beste hånden, men siden de checket gav de uttrykk for svakhet og vil kunne kaste lommepar, et 6'er eller 2'er par. Selv om du blir Callet, vil du ha 9 out'er til flushen og kanskje en ekstra 6 out'er til å vinne dersom du slår en J eller en T, 15 out'er totalt. Dersom du blir Callet og det er blitt checket til deg ved Turn, vil du ha muligheten til å ta et Free card (dvs. Kortet du får som resultat av en stor bløff fra sen posisjon så alle mot spillere "checker" rundt til deg), i tilfelle hånden din ikke forbedret seg.

Odds

Pottodds

Pottodds er det du bruker for å beregne om et spesielt spill kan forvente seg en positiv verdi. De defineres som forholdet mellom størrelsen på potten og bettet. For eksempel, hvis potten er $100 og du better $10, er pottoddsene 10 til 1. For å kunne beregne dine pottodds, må du vite hvor mange out'er hånden din har for øyeblikket. For eksempel, dersom du flopper en hjerter flush draw, vil du da ha 9 out'er for å kunne gjøre hånden din. Det finnes totalt 13 hjerter. Du holder 2 og floppen kom med 2, hvilket lar 9 usette hjerter være igjen.

Dersom du refererer til tabellen nedenfor, vil du merke at du har en 35% sjanse for å slå en hånd med 9 out'er ved kombinert turn og river. Dette er litt bedre enn 1 av 3 ganger, hvilket betyr at dersom det koster deg $10 å vinne $30 eller mer, så vil riktig trekk være å drawe for flush.

En tommelfingerregel: hver out gir deg en omtrent 4% sjanse for å slå til ved kombinert turn og river. For eksempel, gir 5 out'er deg en omtrent 20% sjanse for å forbedre deg, 6 out'er omtrent24%, o.s.v.

Out'er for spesielle draws

Flush draw med to overkort eller en straight flush draw 15 out'er
Flush draw with one overcard 12 out'er
Flush draw 9 out'er
En straight draw som er åpen i begge ender 8 out'er
To overkort 6 out'er
Gut-shot straight draw 4 out'er

 

Å trekke out'er fra en kortstokk med 47 usette kort

Antall out'er % on River
1 4.3
2 8.4
3 12.5
4 16.5
5 20.4
6 24.1
7 27.8
8 31.5
9 35.0
10 38.4
11 41.7
12 45.0
13 48.1
14 51.2
15 54.1
16 57.0
17 59.8
18 62.4
19 65.0
20 67.5

Vennligst fyll inn alle de påkrevde feltene. På forhånd takk!

Problem ved sparing av kommentar. Vennligst forsøk igjen!

Du må vente 3 minutter før du publiserer en ny kommentar!

Ingen kommentarer.

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page