Limit Texas Holdem

Bob Cole

Denne artikkelen er skrevet for å hjelpe nybegynnere/middels spillere med å forberede sitt Limit Texas Holdem spill. Hvis du har litt mer erfaring fra pokerspill, vil du måtte refere tilbake til denne teksten etter/mens du spiller for å se over konseptene og strategiene som er lagt frem her. Denne artikkelen vil presentere et simplistisk syn og tilby råd om en spesiell spillestil. Det vil også være en dyptgående diskusjon av unntak og variasjoner i spillet.

Strategiveiledning for Limit Texas Holdem (cash game)

 •  
  1. Spill bare førsteklasses begynnerhender: i et vanlig spill bør du se ikke mer enn 20-25% av floppene.
  2. Bordutvalg: vær bevisst på "tighte"/aggressive bord (lite overskudd, høy risiko) og unngå stort sett sterke spillere fordi de vil "lese deg og ta pengene dine". Se etter løsslupne spill hvor minst 30% ser floppen i gjennomsnitt og spiller hendene sine for langt.
  3. Vær sikker på å ha pottodds når du forsøker å forbedre hånden din: Call bare et bett dersom potten gir grunn for Callingen(se Pottodds).
  4. Analyser alltid den relative styrken i hånden din: gjør det til en vane å alltid forutse hva motstanderne dine kommer til å ha på hånden og vær sikker på å fortsette å evaluere siden mer informasjon vil bli avdekket i senere runder. Du vil aldri bli virkelig vellykket dersom du ikke kommer "under huden" på dine motstandere
  5. Forsøk å huske dine motstanderes spillestiler: spørsmålene du bør stille deg selv inkluderer, hvilken type hender de høyner med? Hvilke hender høyner de høyningen med? "Caller" de hele veien med svake hender? Hvordan spiller de lomme- par? Hvordan spiller de sine draws? Hvilke hender "Caller"/høyner de med fra en tidlig posisjon? Hvilke typer hender check-høyner de med?
  6. Bett eller raise(høyne) når du har grunn til det - ikke bare Call: Strukturen i Limit Texas Holdem gir deg muligheten til å forbedre hender, som kanskje til og med kan bettes på. Dersom du tror at du har den beste hånden, må du alltid bette/høyne. Du vil ikke gi bort noen free cards.
  7. Ha alltid en god kicker: du må ha et godt side card, eller kicker til det høyeste kortet ditt. (Svake kickere lager nest beste hender, som igjen viser seg å være dyre i det lange løp).
  8. Vær rask med å stjele potter når du er i en sen posisjon: når få spillere er med og det har blitt checket rundt til deg, og det kan oppstå en mulighet til å ta potten i siste eller i en sen posisjon. Gjør bare dette dersom det ser ut som om brettet ikke var nyttig for noen. Vær også sikker på å tenke på typen spillere som er igjen i potten.
  9. Varier spillet ditt: limp av og til med på "høynede hender" og bett/raise på noen call hender. Gjør dette både før og etter floppen for å unngå forutsigbarhet i spillestilen din.
  10. Kast kortene i tide: du vil spare penger dersom du kaster kortene i tide. Ikke draw(spill videre) når du vet at du er slått og potten ikke gir grunnlag for et Call.
  11. Bløff sjelden: du må være helt sikker på at motspillerne ikke holder sterke hender og/eller er veldig svake når du prøver deg på en bløff.
  1. Å spille for mange begynnerhender (se Begynnerhånd veiledningen).
  2. Å Calle for mye med Fellehender (se Fellehender).
  3. Å ikke kaste kortene med beskjedne kort, slik som topp-par med en svak kicker og et middels par (å kaste kortene eller å høyne er ofte den beste måten å spille på i disse tilfellene).
  4. Å ikke høyne med førsteklasses kort, og dermed la for mange hender(drawing hands) som må forbedres bli med på floppen.
  5. Å jakte på kort som sannsynligvis bare vil gi deg en nest beste hånd. For eksempel, dersom floppen er 10-8-5 og du holder K5. Hvis noen better og et par spillere Caller, inkludert deg, og du deretter slår en K ved turn, så kan dette kortet potensielt sett gi noen en hånd på KT eller K8, et større to-par.
  6. Å gi din fulle oppmerksomhet til ditt eget spill og ikke til dine motstanderes. Hvor mange spillere tok floppen? Har noen høynet før floppen? Hvilken type spillere er igjen i potten? Disse er alle spørsmål du må tenke over mens du spiller.
  7. Ikke aggressiv nok på floppen (ta initiativ) og snu (for å følge opp/beskytte hånden)(se Check-Raise).
  8. Å Calle hele veien til river uten ordentlige Pottodds (se Pottodds).
  9. Å Calle for mye istedenfor å høyne når du har den beste hånden.
  10. Dårlig bordutvalg.
  11. Å ikke ha nok penger til å spille ved enkelte Limits, og dermed ha en stor mulighet for å bli blakk (du trenger omtrent 300 ganger big bettet for optimalt spill).
  1. Er bordet "tight" eller løssluppent?
  2. Hvor mange spillere sitter ved bordet?
  3. Hvor mange spillere er med i potten når det er din tur?
  4. Har potten blitt høynet? Dersom det er tilfelle, så i så fall fra hvilken spiller og posisjon?
  5. Hva er din posisjon?
  1. Hvor er hånden du floppet? (les Spesielle Hender på floppen)?
  2. Antall spillere (vanskelig å bløff i en 4 hånds pott)?
  3. Var det noen som høynet før floppen, og, i såfall, hvem og fra hvilken posisjon(forvent deg en oppfølgning)?
  4. Hvilke pottodds har du(og størrelsen på potten vs. Hvor mange outs du har)?
  5. Hvilke typer draws (hvis noen i det hele tatt) er på brettet?
  6. Hvilken type hender er det sannsynlig at de andre spillerne har?
  7. Hvilken posisjon har du (desto senere desto bedre)?
  • Samlet disiplin
  • Lese motstandere
  • Beregne pottodds
  • Ikke være sårbar og oppføre deg negativt fordi du har tapt
  • Bankkonto håndtering
  • Forsikre deg om at du høyner med topp-par (AA-JJ) og topp-connectorer (AK, AQ) for å kjøre ut lave par og forskjellige connectorer og å bygge potten i tilfelle du skulle slå til.
  • Ha respekt for sterke, "tighte" spillere (for eksempel, dropp AQ off-suit hvis en sterk spiller øker under the gun).
  • Igjen, vær selektiv med dine begynnerhender. Motstå fristelsen til å spille for mange hender fordi du har tapt et par potter når du har holdt en førsteklasses begynnerhånd.
  • Ikke "Call" en raise dersom du ikke er i besittelse av en veldig god hånd, som du, deg selv, kunne høynet med.
  • Spill aldri et Ess med en lavere kicker enn Ti hvis det ikke er av samme sort. Det eneste unntaket er hvis du er i en sen posisjon eller på knappen og ingen har callet. I slike tilfeller, bør du generelt sett høyne med et Ess i hånden din på grunn av muligheten for å vinne blindsene uten kamp.
  • Det meste av tiden, bør du verdisette å bette på floppen (og fortsette ved Turn), siden du ofte har svakere spillere som forblir inne med svakere kickere eller dårligere hender.
  • Se opp for overpar særlig i økte potter.
  • Unngå en check-og-call strategi ved å bette ut, check-økning eller økning.
  • For å beskytte hånden din mot drawer, vær forberedt på å høyne dersom noen better.
  • Hvis mulig, prøv å bette ut for å finne ut om hånden din er god.
  • I en uhøynet pott, gjør et verdibett og forsøk å ta potten øyeblikkelig. Dette er spesielt relevant dersom paret ditt er Ti eller under, siden omtrent alle kort ved turn vil være et skremmekort.
  • Generelt sett er det best å kaste kortene når du har blitt høynet.
  • Ta med i betraktningen hvor mange motstandere du spiller mot for å klargjøre den relative styrken til hånden din.
  • En mulig flush, straight eller mange draws på floppen vil svekke det du holder på hånden.
  • Kom floppen med tre høye kort? Hvis den gjorde det, er det sannsynlig at ett to-par og topp-par med bedre kicker enn din fins.
  • Unngå en check-og-call strategi ved å bette ut, check-raise eller raise.
  • Generelt sett, bør du ikke spille slowplay med håndtypene. Du burde bette ut /høyne dersom muligheten byr seg.
  • Dersom brettet er veldig koordinert (to eller tre kort av samme sort og/eller to eller tre kort i rekkefølge), burde du høyne ut av draws eller la dine motstandere betale for å ha prøvd å vinne over deg ved å trekke inn kort og forbedre hånden sin. En mulighet er å vente til turn for å se om et ubrukelig kort treffer, og deretter høyne/bette. Dette kan fungere bedre i større potter, siden bettene er fordoblet ved turn og mange spillere vil calle en raise på floppen når bettene er små.
  • Dersom du har slått to-par med et "svakt" Ess, la AK og AQ betale for å jage. For eksempel, dersom det er en økt pott, og floppen kommer som A-6-2 og du holder A6, vil noen som holder AK eller AQ vanligvis gi deg masse action og vill calle til slutten med bare 3 out'er mot et bedre to-par.
  • Hvis du holder et lite to-par, se opp for Ess og Konger i senere runder da høyere to-par enn ditt sannsynligvis vil oppstå.
  • Bett eller raise med denne hånden for å eliminere dine motstandere og beskytte hånden din.
  • Check-raise av og til med denne hånden dersom du tror en motstander vil bette og din høyning vil tvinge andre til å kaste kortene.
  • Dersom noen høyner deg, er det som oftest best å høyne på nytt. De fleste spillere vil høyne minst en gang med topp-par men bare kutte bettingen med sterkere hender, og derfor kan du også få informasjon om hånden din er god eller ikke.
  • Typiske kast kortene eller bette-hender. Du kan ofte bette for å ha svake/løsslupne spillere jage etter middels par eller draws. Bettet ditt kan også gjøre at mer solide spillere kaster svake topp-par eller andre ikke-lagede hender.
  • Kast vanligvis kortene dersom det er et bett før deg, særlig dersom spillerne bak deg fremdeles skal handle.
  • Igjen, tenk alltid på antall motstandere og hvilken posisjon de better fra (hvis de better).
  • Unngå en check-og-"Call" strategi, vanligvis raise eller kast kortene dersom noen better før deg.
  • Kast kortene om du er blitt høynet.
  • Typiske kast kortene eller bette-hender (se Andre Par).
  • Du bør ikke befinne deg i for mange hender som dette dersom du følger en "tight" strategi. Det er ikke mange situasjoner hvor du spiler svake Ess eller Konger. (sev Begynnerhånd guide).
  • Med denne hånden holder du 5 out'er som kan gi det to-par eller tress. Tenk på å calle et bett på floppen dersom du har pottodds og hvis du tror at hånden vil bli den beste dersom du slår til.
  • Å kaste kortene er den beste måten å spille på i de fleste situasjoner, bortsett fra hvis du spiller heads-up.
  • Igjen, unngå en check-og-call strategi. I stedet for burde du bette, høyne eller kaste kortene.
  • Heller enn å calle, forsøk alltid å legge press på dine motstandere ved å bette, høyne, eller check-høyne. Spill aggressivt, spesielt når du spiller mot bare en eller to motstandere som kan kaste en anstendig hånd.
  • Med 12 mulige out'er (slik som en nut flush draw med en Ess kicker, som gir deg 9 nut out'er og 3 topp-par out'er), vil du ha nesten en 50% sjanse for å treffe ved kombinert turn og river. (se Pottodds); Du bør spille aggressivt I de fleste tilfeller for å gi esset ditt en bedre sjanse til å vinne hvis du treffer.
  • Sen posisjon gir en ekstra fordel siden du kan høyne for å bygge potten dersom det er for mange spillere i potten. Dette kan gi deg et free card (se Spesielle trekk) dersom det er blitt checket til deg ved turn og hånden din ikke har forbedret seg.
  • Kast disse hendene i de fleste situasjoner hvis det er flere spillere inne på floppen og du ikke slår til.
  • Ikke gjør det til en (dyr!) vane å bette denne typen hender mot en flopp som møter kort og flere motstandere.
  • Ikke draw til overkort bortsett fra om potten gir meget gode odds og brettet ser fordelaktig ut (ingen straight eller flush muligheter ved turn.
  • Ofte, når du treffer med ett av overkortene dine ved turn, vil dette kortet gi noen andre et to-par eller bedre. For eksempel, hvis du holder KQ og floppen kommer som 10-8-4, vil en K ved turn gi KT, K8 og K4 to-par. Dersom en Q treffer vil det kunne gi none som holder en J9 en straight eller spillere som holder QT, Q8 og Q4 et to-par.
  • Når det er flush draws på floppen, bett/raise for å kunne la dine motstandere betale for å forsøke å vinne over deg ved å forbedre hånden sin.
  • Når det er straight draws på floppen, bett/raise igjen av tidligere nevnte årsak.
  • Når floppen kommer med store kort og den ble høynet før floppen, er det sannsynlig at dine motstandere vil gi deg masse action. I tillegg, vil du få informasjon om hvorvidt tresset ditt er godt eller ikke, og det sparer deg better i senere bette-runder.
  • for å kunne la dine motstandere betale for å forsøke å vinne over deg ved å forbedre hånden sin
  • Når det er draws for større straights på floppen, burde du igjen bette/høyne av ovennevnte grunner.
  • Når det er et par på floppen, vil enkelte med tress gi deg masse action og, hvis hånden din er den beste, kan du la dine motstandere betale for å "outdrawe" deg. (et fullt hus er mulig).
  • Hvor det er et par på floppen, vil noen med tress gi deg masse action, og, dersom din hånd er den beste, vil du kunne få motstanderen til å betale for å "outdrawe" deg. (et fullt hus er mulig).
  • Dersom du ikke har nut flushen så er det sannsynlig at den som gir deg action forbedrer sin hånd for en større flush og det vil ikke være mer action dersom et fjerde kort av samme sort treffer ved turn eller river. Få dine better og høyninger inn rett på toppen.
  • Hvor det er et par på brettet og du holder det lave tresset. Du vil få mye action fra en som holder tress. Ved å bette og øke på floppen vil du kunne la dem betale for å forbedre mot et større fullt hus.
  • Hvis du holder ett av par kortene og de lavere kortene. Igjen vil du få mye action fra noen som holder tress og la dem betale for å forsøke å "outdrawe" deg.
  • Gå etter draws hvor du bare trenger ett kort for å gjøre en flush eller straight.
  • Generelt bør du ikke trekke etter en straight hvis det er to kort av samme sort ved bordet, bortsett fra om du får fantastiske pottodds. Du burde telle to av dine out'er (flush kortet) som død, slik at i stedet for å ha 8 out'er har du 6.
  • Unngå vanligvis å gå etter straight eller flush dersom det er et par ved bordet på grunn av den potensielle risken for fullt hus. Du vil trenge bedre pottodds enn normalt for å trekke inn.
 • Fixed Limit Texas Holdem er den mest populære versjonen av poker i verden i dag. Det er det foretrukne spillet for kasinoer, både på internett og offline, fordi opptil ti spillere kan delta i hvert spill. Videre, vil svake spillere ha en anstendig sjanse til å vinne i det korte løp, og generelt sett blir ikke spillere utslått for raskt og vil ha en tendens til å betale innsats ganske lenge før de gjør det.

  Limit Texas Holdem kan imidlertid se villedende ut for mindre dyktige spillere. En falsk oppfatning blant spillere er at du bare kan sitte ned å Calle ned hendene når du har pott odds, uten å legge merke til dine motstandere. Dette er faktisk hvordan de fleste Limit Texas Holdem spillerne oppfører seg på Limit bord ($2-$4 or $4-$8). I tillegg, mangler ofte middels spillere disiplin. ("tighthet") og mangel på bruk av agressivitet (sterke angrep på passende steder).

  Generelt sett, vil en samlet "tight"/aggressiv spillestil sannsynligvis være den mest lønnsomme, særlig i middels/sterke spill. Det vil anbefales å spille bare et par begynnerhender mens man prøver å få kontroll over mange potter og å bruke posisjonsfordel. De foreslåtte strategiene fokuserer på før floppen og flopp spill siden det er her de fleste nybegynnere/middels spillere gjør sine største feil. Dersom du spiller korrekt helt frem til turn kortet, vil du ikke måtte møte for mange vanskelige avgjørelser, og du vil være på god vei til å bli en ekspertspiller.

  Nøkkelferdigheter for å lykkes som Limit Texas Holdem spiller

  De Beste Rådene Og Vanlige Feil

  Limit Texas Holdem Topp Råd

  Fixed Limit Texas Holdem Vanlige Feil

  Før-flopp spill

  En av de mest verdifulle ferdighetene i Limit Texas Holdem er evnen til å være veldig selektiv med hvilke hender du begynner med. Det fins et stort antall faktorer som du må ta med i betraktningen når du bestemmer deg for hvilke hender du vil spille:

  "tight" eller Løst spill

  Et "tight" spill defineres som et spill hvor få spillere (2-3) i gjennomsnitt ser floppen og deretter kaster kortene etter floppen. I denne typen spill ser du sjelden river kortet fordi alle har kastet kortene. Det er omtrent ingen grunn til å delta i slike spill, selv om du er en ekspertspiller. Hvis du bestemmer deg for å spille i et "tight" spill, så vil din begynnerhånd være svært godt utvalgt og du vil kunne spille 15% til 20% av dine begynnerhender.

  Et løssluppent spill, er imidlertid vanligvis hvor du vil ønske å være. I et løssluppent spill, vil mange spillere se floppen og ha en tendens til å gå for langt med hendene sine. I disse spillene er det en mulighet for å spille flere hender, men vanligvis ikke mer enn 30% av hendene. Likevel må du være svært selektiv med de hendene du spiller.

  Hvor mange spillere er i potten foran deg

  Hvis mange mennesker ser floppen er det en større sjanse for at du kan spille flere hender som må forbedres, slik som 76ere eller små lommepar, siden disse håndtypene øker i verdi i flerveis potter. Ved et bord med få spillere med bare seks spillere eller mindre, vil store kort øke i verdi. Til og med ess med en lavere kicker enn Ti vil vanligvis bli spillbare. I et fullt ringspill vil hender slik som AT, KT, QT synke i verdi da disse lett kan bli Fellehender, hvilket betyr at de bare vil bli nest beste hender (se Fellehender).

  Flere spillere ender vanligvis i større potter, siden desto flere spillere som er med i potten, desto høyere blir pottoddsene. For eksempel så kan du Calle før floppen med en hånd som for eksempel 76'ere eller små lommepar dersom du tror det vil være seks eller flere spillere i potten. Dersom det bare er to eller tre spillere i potten, en 76er eller små lommepar er ikke gode hender å bli med i potten med. Du vil forsikre deg om at du får en god pris på dine hender som må forbedres.

  Hvis det har blitt høynet

  Hvis noen har høynet før floppen må du ha en veldig god hånd å Calle med eller få fantastiske pottodds. Ikke Call en høyning i en middels posisjon med hender slik som AJ off-suit og KQ off-suit (se Fellehender). Dersom du imidlertid er i en sen posisjon og minst fire spillere har callet høyningen, kan du enten Calle eller høyne på nytt med en hånd slik som JTer i håp om at du vil slå en bedre hånd når potten er stor.

  Posisjon

  Posisjonene telles fra utdelerknappen. Ved et fullt bord med 9 av 10 spillere, har du knappen, small blind, big blind, tidlig posisjon, middels posisjon og sen posisjon. De tre setene etter big blinden "caller" i tidlig posisjon, de neste tre i middels posisjon og de i gjenværende setene kategoriseres som en sen posisjon. Den første posisjonen etter big blind henvises til som å sitte under the gun. Dette er den verste posisjonen å være i før floppen, siden du vil være den første til å handle og derfor vil ha større sannsynlighet for å gjøre feil. Dette er fordi du ikke vil ha så mye informasjon som spillere som handler i en senere posisjon, Derfor må du være veldig forsiktig når du velger begynnerhånd i denne posisjonen. For eksempel, bør du ikke spille en AT off-suit under the gun. Selv om du har den samme hånden på knappen og ingen har callet blir AT en økende hånd.

  Den beste posisjonen er på knappen, rett foran small blind. Det er i denne posisjonen at du vil ha mest informasjon om når det blir din tur. Når du sitter ved knappen vil du vite hvor mange spillere som er med i potten, og om det har vært en raise/re-raise osv. Dette er helt sikkert den mest innbringende posisjonen.

  Fellehender

  En veldig vanlig feil for nybegynnere/middels spillere er å spille med ethvert stort kort eller hvilket som helst Ess i en tidlig posisjon, og Calle høyninger med den samme typen hender. Dette er en av de største feilene en spiller kan gjøre fordi disse hendene så lett kan bli Fellehender. En fellehånd er en uansett hånd som har høy sannsynlighet for å bli en nest beste hånd, og det vil koste deg mye penger dersom du flopper til den. De mest vanlige fellehendene er AT, AJ, KQ, KJ, KT, QJ og QT. Mange spillere "limper inn" fra en tidlig posisjon og "Caller" høyninger i middels/sen posisjon med denne typen hender. Derfor, dersom du limper med KJ fra en tidlig posisjon, og noen i en sen posisjon høyner den vil du enkelt kunne felles av vanlige høyningshendene slik som KQ΄er, AK, AJ΄er, AA, KK og QQ (i tilfelle en J slår til).

  Dette gjelder også når du "Caller" høyninger med denne typen hender. Dette er en feil. De mest hyppige høyningsshendene fra en tidlig posisjon inkluderer AA, KK, QQ, JJ, AQ og AK. Hvorfor vil du ville Calle en høyning med en fellehånd når den som høynet sannsynligvis holdt en av de hendene ovenfor? Likevel er fellehendene spillbare i de riktige omstendighetene. For eksempel, dersom du er i en sen posisjon, og er først inne, blir fellehånden nå en raising hånd.

  Generelt før-flopp Råd.

  Begynnerhånd veiledning (vanlig fullt bord, 8 til 10 spillere)

  Oversikt over forkortelser:
  RFI Høyne når Først Inne . Hvis ingen har callet eller høynet før deg, bør du høyne. Du kan gjøre dette for å ta initiativet i hånden og/eller på grunn av muligheten for at du vil kunne "stjele" blinds'en.
  R Du bør Høyne uansett hva som måtte ha skjedd før deg.
  R1 Du burde Høyne hvor det ikke er mer enn en spiller i potten eller du er den første som er inne.
  C Uansett hvor mange spillere som vil måtte være med i potten bør du Call .
  C1 Calle bare dersom det er minst En annen Caller før deg. Hvis det ikke var noen Caller før deg bør du kaste kortene.
  C2 Du burde Call hvis det er minst To Callere allerede i potten.
  C3 Du burde Call hvis det er minst Tre Callere allerede i potten.
  RR Du burde Raise på nytt .
  F Du burde Fold .
  LL Henviser til Ensom Sen posisjon høyner.

   

  Limit Texas Holdem Begynnerhåndveiledning
  Gruppe A Hender Uhøynet Pott Høynet pott
  AA-QQ R RR
  AKs R RR
  Gruppe B Hender
  JJ R RR1, C
  TT R C, RR LL
  AK R RR1, C
  AQs R C, RR LL
  Gruppe C Hender
  99 RFI (sen posisjon), C C2
  AQ RFI (sen posisjon), C C2
  AJs RFI (sen posisjon), C C2
  KQs RFI (sen posisjon), C C2
  KQ RFI (sen posisjon), C F
  Gruppe D Hender
  88 RFI (sen posisjon), C3 C4
  77 RFI (sen posisjon), C3 C4
  66-22 C3 C4
  Axs C3 C4
  KJs C3 C4
  KTs C3 F
  QJs RFI (sen posisjon), C2 C4
  QTs C3 F
  JTs C3 C4
  T9s C3 C4
  98s C3 C4
  87s C4 C4
  76s C4 C4

  Floppspill

  Hva du bør tenke på når du bestemmer deg for om du vil checke, bette, calle eller høyne

  Spesielle Hender På Floppen

  Topp-par med en Ess Kicker

  Topp-par med en svak kicker

  To-par (par med begge hole kort)

  Overpar (lommepar større enn det største kortet på floppen)

  Andre-par (lommepar mellom floppens høye og middels kort)

  Middels par med topp-kicker (Ess eller, i noen tilfeller en Konge)

  Middels-par uten Toppkicker

  Nut draws med 8 out'er eller flere (nut flush draws, to overkort og en nut straight draw, straight flush draws, nut straight draws)

  Overkort - AK, AQ, AJ, KQ, KJ, QJ

  Veldig sterke hender på floppen (tress, flush, straight og fullt hus)

  Den mest vanlige måten å spille på i denne situasjonen er å spille slowplay. Det betyr at du vil checke-og-calle hvis noen better og deretter høyner/re-høyner på nytt ved en senere turn når bettene er blitt fordoblet. Dersom det er mange draws på brettet slik at noen kan lage så mange better som mulig, vil du måtte høyne og vinne så mange better som mulig mens du fremdeles har den beste hånden.

  [!

  Her er et par eksempler på når du ikke burde spille slowplay en floppet tress, straight, flush eller.

  Veldig sterk hånd: Tress (Du holder et lommepar)

  Veldig sterk hånd: Straight

  Veldig sterk hånd: Flush (du holder to kort av samme sort)

  Veldig sterk hånd: Fullt hus

  Hender som må forbedres (flush draws eller straight draws som er åpen i begge ender til den høye enden)

  Ved turn

  Ved turn er bettene fordoblet. Derfor er det helt avgjørende at du har spilt hånden din riktig så langt. Innsatsene har gått opp og du vil ikke få samme pottodds for å calle. I tillegg vil du ha oppnådd mer informasjon om dine motstanderes hender og du vil derfor være i en bedre posisjon for å revurdere hånden din. Hvis du tror at det er du som holder den beste hånden, så ikke vær redd for å bette/høyne for å beskytte hånden din. Du vil ha en større mulighet til å høyne ut draws ved turn siden bettene er fordoblet. Bli ikke med i en høynings-krig hvis hånden din ikke er spesielt god. Hvis du forbedrer hånden ved å trekke inn kort, vær sikker på å ha de riktige pottoddsene når du gjør dette.

  Ved river

  Nå er du ved slutten av hånden, og en vanlig feil er å kaste kortene med for mange hender. Dersom du ikke fikk til drawen din, er det passende å kaste kortene uavhengig av størrelsen på potten. Dersom du imidlertid har en elendig hånd og potten er stor, vil du av og till måtte gjøre et "crying call" selv om det er veldig sannsynlig at du er utslått. Nok en gang, må du bruke din beste dømmekraft selv om det ofte vil være bare en fin linje som skiller mellom å kaste kortene og å calle ved river. Du vil ikke bløffe mye mot slutten bortsett fra dersom du er heads-up og ganske sikker på at motstanderen din forbedret hånden sin ved å trekke inn et kort og/eller hadde en svak hånd og et skremmekort traff. Vær forberedt på å kaste en god hånd dersom en flush og/eller et straight kort slår til og motstanderen din begynner å høyne.

  Spesielle trekk

  Free Cardet

  Når du er i en sen posisjon eller er den siste som handler, kan du høyne med en hånd som må forbedres på floppen. Dette vil antakeligvis gjøre at motstanderne dine checker til deg ved turn, og dermed gir deg muligheten til å checke (dersom hånden din ikke forbedrer seg) eller bette (dersom du treffer drawen din). Dette vil spare deg penger dersom du ikke forbedrer deg, og det vil gi deg penger dersom du treffer. Dette trekket vil imidlertid ha motsatt effekt dersom du blir høynet på nytt på floppen. I disse situasjonene vil det koste deg penger, men det forblir godt spill siden du fikk informasjon og har en draw til på en bedre hånd, .

  Check-Høyningen

  Når du holder en god hånd og det er din tur til å handle, check i håp om at en motstander vil bette slik at du kan høyne når det blir din tur igjen. For eksempel, hvis du er i en tidlig posisjon og har A Q. Floppen er As-Q 6. Du checker og tre spillere i middels posisjon checker også. En spillere i en sen posisjon better og deretter høyner du. Grunnen til denne check-høyningen er å gjøre det for dyrt for hender som må forbedres, slik som en straight eller en flush draw å calle. Check-høyningen fra en tidlig posisjon gir deg også initiativet i hånden. Dersom de likevel "Caller", har du om ikke annet oppnådd informasjon om deres håndstyrke og tvunget dem til å betale så mye som mulig for å forsøke å "outdrawe" deg.

  Halvbløffing

  Halvbløffing er når du better eller høyner med en hånd som ikke sannsynligvis er den beste (på det tidspunket) men du har mange out'er til å "outdrawe" dine motstandere dersom du blir callet eller høynet, selv om du faktisk håper å vinne potten der og da. For eksempel, dersom du er i en sen posisjon og holder J T og floppen viser K 6 2, og dermed gir deg en flush draw med 9 outs. Det er tre andre spillere i potten og de checker alle til deg. Du better uten å ha den beste hånden, men siden de checket gav de uttrykk for svakhet og vil kunne kaste lommepar, et 6'er eller 2'er par. Selv om du blir callet, vil du ha 9 outs er til flushen og kanskje en ekstra 6 outs til å vinne dersom du slår en J eller en T, 15 out'er til sammen. Dersom du blir callet og det er blitt checket til deg ved turn, vil du ha muligheten til å ta et Free card (dvs. Kortet du får som resultat av en stor bløff fra sen posisjon så alle mot spillere "checker" rundt til deg), hvis hånden din ikke forbedret seg.

  Odds

  Pottodds

  Pottodds er det du bruker for å beregne om et spesielt spill kan forvente seg en positiv verdi. De defineres som forholdet mellom størrelsen på potten og bettet. For eksempel, hvis potten er $100 og du better $10, er pottoddsene 10 til 1. For å kunne beregne dine pottodds, må du vite hvor mange out'er hånden din har for øyeblikket. For eksempel, dersom du flopper en hjerter flush draw, vil du da ha 9 outs for å kunne gjøre hånden din. Det finnes totalt 13 hjerter. Du holder 2 og floppen kom med 2, hvilket lar 9 det være igjen 13 usette hjerter|.

  Dersom du refererer til tabellen nedenfor, vil du merke at du har en 35% sjanse for å slå en hånd med 9 outs ved kombinert turn og river. Dette er litt bedre enn 1 av 3 ganger, hvilket betyr at dersom det koster deg $10 å vinne $30 eller mer, så vil riktig trekk være å drawe for flush.

  En tommelfingerregel: hver out gir deg en omtrent 4% sjanse for å slå til ved kombinert turn og river. For eksempel, gir 5 outs deg en omtrent 20% sjanse for å forbedre deg, 6 outs omtrent 24%, osv.

  Out'er for spesielle draws
  Flush draw med to overkort eller en straight flush draw 15 out'er
  Flush draw med ett overkort 12 out'er
  Flush draw 9 out'er
  Straight draw som er åpen i begge ender 8 out'er
  To overkort 6 out'er
  Gut-shot straight draw 4 out'er
  Drawing out'er fra en kortstokk med 47 usette kort
  Antall out'er % ved river
  1 4.3
  2 8.4
  3 12.5
  4 16.5
  5 20.4
  6 24.1
  7 27.8
  8 31.5
  9 35.0
  10 38.4
  11 41.7
  12 45.0
  13 48.1
  14 51.2
  15 54.1
  16 57.0
  17 59.8
  18 62.4
  19 65.0
  20 67.5

Vennligst fyll inn alle de påkrevde feltene. På forhånd takk!

Problem ved sparing av kommentar. Vennligst forsøk igjen!

Du må vente 3 minutter før du publiserer en ny kommentar!

Ingen kommentarer.

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page