Hvordan lykkes i microstakes poker: Pre-Flop strategi del 2

Chips4

Ved å kombinere den beste generelle kunnskapen om microstakes poker strategi og konsepter fra Nathan “BlackRain79“ Williams’ banebrytende bok Crushing the Microstakes, er du godt på vei til å lykkes.

De to faktorene ovenfor sammen med en løpende spørsmål og svar/håndanalyse er  det ideelle redskapet til å lykkes på pokerens laveste innsatsnivåer.

Hvis du har et spørsmål eller en hånd som du ønsker at BlackRain skal analysere, legg igjen en beskjed i kommentarfeltet på artiklene i denne serien eller send en email til webmaster (at) pokerlistings.com. Analyser og svar vil bli publisert hver måned.

I del 1 av vår Microstakes Pre-Flop guide så sluttet vi med å diskutere noen unntak, hvor man ikke skal rehøyne etter at noen andre har høynet først.

Hvis du ikke har fått med deg del 1 så kan du lese den her, og nå over til unntakene.

Av Paul Verheij

Når noen andre høyner først før floppen da har du tre valg: rehøyne (3-bette), syne eller folde.

Du ønsker å 3-bette eller folde langt oftere enn å syne, men det er situasjoner hvor det å syne er det beste valget.

Som BlackRain79 på perfekt vis forklarer i sin bok, Crushing the Microstakes, så er det spesielt tre unntak som er viktige:

Når du har par på hånda og går for å floppe tress. Tress gjør at du vinner mye penger i microstakes, men å 3-bette med små eller middels høye par er ofte ikke ideellt, siden vi ikke kan syne et 4-bet, og vi treffer ikke floppen ofte nok når vi får et syn.

Når du har en hånd som er god nok til å syne med men vil miste verdi i tilfelle noen 3-better. Selv om du ofte vil 3-bette med hender som A-K eller J-J, så er det situasjoner hvor dette ikke er optimalt spill.

Startfelt
Vurder dine motstandere.
 

Ta for eksempel en mindre klok person som åpner fra tidlig posisjon. Hans range er så sterk, at han vil folde de hendene vi ønsker å spille mot stilt overfor noen som 3-better, og han fortsetter bare med hender der han har et klart overtak.

Når du har en spekulativ hånd og en fisk er med i potten. Først av alt, i denne situasjonen så er det ett “must“, før du i det hele tatt vurderer å syne. Du må ha posisjon.

Å spille mot en fisk kan være veldig lønnsomt med hender som “suited connectors“, “suited“ ess og hender der du kan få den høyeste straighten, men du ønsker å holde potten liten og ha posisjon.

I nesten enhver annen situasjon så bør vi enten 3-bette eller folde. Men før vi tar den avgjørelsen så må vi først vurdere noen få ting.

1. Posisjonen til den som høyner

Den første tingen man skal legge merke til er posisjonen til den som høynet først. Dette er viktig for å kunne gjette seg fram til hvilken range motstanderen har. Rent generelt så betyr en høyning fra tidlig posisjon mer styrke enn en høyning fra en sein posisjon. Bare se på vårt eget spill for å forstå dette.

Generelt så bør vi spille strammere mot en som høyner fra en tidlig posisjon enn en som høyner fra en sein posisjon.

2. hvilken spillestil har den som høyner?

Foruten posisjon så kan vi også se på statistikken til den som høynet først, men hvis du ikke spiller med HUD så må du ta i betraktning høynerens bord image.

Det er åpenlyst at vi bør gi en stram spiller som høyner fra tidlig posisjon mer kreditt for en sterk range, enn en fisk som nesten spiller hver hånd.

For å beskrive din motspiller bør du forsøke å besvare disse spørsmålene:

* Hva er hans sannsynlige range for å åpne med å høyne?
* Folder han ofte hvis noen 3-better?
* Hva vil hans range være hvis han 4-better?
* Folder han ofte for et continuation bet?
* Er han aggressiv etter floppen?

Hille Elizabeth
Bare 3-bet for verdi.
 

3. Vil du ha posisjon etter floppen?

Hittil har du lært at det å ha posisjon når du spiller, byr på flere fordeler som det at du er den siste til å foreta deg noe i hver runde med betting, å være i stand til å sette press på din motstander og få verdi ut av noe, så det er viktig å vite om du vil ha posisjon etter floppen.

Ved å vurdere faktorene ovenfor, så kan du vurdere motstandernes range og din situasjon etter floppen.

Bare 3-bet for verdi!

Dette er et veldig kritisk og synlig punkt i microstakes poker, som BlackRain også poengterer i sin bok.

Det er ikke bruk for å 3-bette fancy hender fordi da vil du bare havne i kinkige situasjoner.

Ja, på høyere innsatsnivåer så skal du balansere din range med å 3-bette og 4-bette, men dette er ikke tilfellet når det gjelder microstakes.

Et 3-bet bør nesten alltid være for verdi. Hvis det ikke er det, så er det å folde nesten alltid det beste valget.

Note: Når det gjelder å 3-bette for verdi, så bør du bruke Pokerstove for å få en ide om hvilke hender du kan 3.bette for verdi mot din motstander. Fyll in hans range i Pokerstove og se på equity fra din hånd mot hånd rangen til din motspiller. Gjør dette flere ganger og du vil få en bedre pekepinn på din equity mot forskjellige ranger.

Et eksempel er en høyning fra UTG fra en tulling. Bruk Pokerstove og du vil se at det faktisk er bare AA og KK som er verdt å 3-bette. Se på unntakene for å syne og da vil du finne ut hvorfor det å 3-bette med en hånd som AK ikke er smart mot denne rangen. På den andre siden så ville AK definitivt være et 3-bet for verdi mot en løs spiller som høyner fra knappen og det samme gjelder når du har JJ i denne situasjonen.

Rent generelt så kan du alltid 3-bette for verdi med toppen av din range, det vil si hender som QQ+ og AK.

Spillbarhet i tilfelle av et 3-bet

3 bet Light
Ikke 3-bet Light for ofte.
 

Ved siden av din equity mot din motstanders range, så bør du også se på din hånds spillbarhet. Det ideelle ville selvsagt være å ha posisjon siden du har kontrollen.

Å være ute av posisjon mot en aggressiv spiller som syner ditt 3-bet ofte og spiller agressivt etter floppen, da er det kanskje ikke en smart plan å 3-bette med en hånd som JJ, når du ikke vil føle deg komfortabel med å spille hånda etter floppen.

Husk at før floppen så legger du grunnlaget for hvordan du spiller etter floppen, så prøv alltid å tanke framover på håndens spillbarhet sett i sammenheng med posisjon og hvilken type motstander du er opp mot.

Hvis du tror at du vil havne i en kinkig situasjon så er det bedre bare å syne, slik at du holder potten liten. Noen ganger er det til og med bedre å folde en hånd, hvis du ikke er komfortabel med de to andre mulighetene.

3-better vi light i det hele tatt?

Å 3-bette uten en sterk hånd blir kalt “light“ 3-betting. På høyere innsatsnivåer så bør du ha dette i ditt arsenal, men dette er ikke tilfellet i microstakes.

Husk: Hvis du bare 3-better for verdi i microstakes, så klarer du deg fint.

Det er situasjoner hvor “light“ 3-betting kan være lønnsomt, men det er noen krav:

* Du må ha posisjon

* Din motstander bør folde ofte både ved et 3-bet og continuation bet

Når du 3-better “light“ så stoler du for det meste på fold equity, så for å maksimere din fold equity så må de ovenfor nevnte kravene passe inn i situasjonen.

Ikke bli fancy i microstakes når det kommer til 3-betting “light“. 3-betting “light“ kan være en fin tilvekst, så lenge du velger de rette situasjonene, slik at du kan balansere din 3-betting range litt.

Hvilke hender kan du 3-bette “light“ med?

Foruten kravene ovenfor, så kan du også 3-bette “light“ med hender som ikke vil skape problemer etter floppen.

La oss anta at du 3-better “light“ med en hånd som A-4 suited og floppen kommer A-7-10. Du gjør et continuation bet og motstanderen høyner.

Dette er en vrien situasjon for mange nybegynnere siden de har topp par i en relativt stor pott. Det er soleklart at du må folde, hvis du har problemer med å folde denne hånda, så betyr det at du aldri skulle spilt denne hånda.

Det samme gjelder for hender som lett blir dominert i 3-bettede potter som K-J, A-10 osv.

Chips5
Når du har posisjon bør du høyne den opprinnelige høyningen tre ganger.
 

Hvis du har vanskelig for å folde disse hendene også, så vil det være bedre for deg å 3-bette “light“ med suited connectors (eksempler på suited connectors er 98s, 87s og 76s). Med denne typen hender så treffer du ikke floppen så ofte og det er betydelig enklere å folde hvis dine motstandere opptrer aggressivt.

En annen fordel er at når du treffer floppen, så vinner du ofte en stor pott, fordi det vil være vanskelig for din motstander å sette deg på den slags hender.

Hvis det ikke er vanskelig for deg å folde når du møter aggressivitet etter floppen, da kan du 3-bette “light“ med hender som høyt kort, suited ess og suited connectors.

Logisk sett så kan du også regne med lave og middels høye par på hånda til denne kategorien, men hvorfor dette ikke er tilfelle kan du lese om ovenfor, angående unntakene om å syne en høyning.

Størrelsen på høyningen i tilfelle et 3-bet

I dette tilfellet så ser vi først på om du har posisjon eller ikke.

Når du har posisjon så bør du høyne tre ganger så mye som den opprinnelige høyningen, og når du er ute av posisjon bør du høyne fire ganger så mye som den opprinnelige høyningen.

Når din motspiller 3-better

Hvis du åpnet med å høyne og din motstander 3-better, så er spillet nesten alltid veldig rett fram i microstakes. I de fleste tilfeler så vil det å folde være det beste valget.

For det første så har du ikke initiativet i tilfelle du syner, så i dette tilfellet er det snakk om at du enten må treffe floppen eller folde. Flesteparten av gangen så vil du ikke treffe godt på floppen, noe som vil resultere i at du folder etter floppen.

Selv om du treffer på floppen så betyr ikke det at du vil få betalt for det. Din motstander vil ikke automatisk risikere hele stacken sin.

Ofte vil han folde stilt overfor aggresjon, når han ikke har en hånd, så disse øyeblikkene gjør ikke opp for alle de små tapene på 10-12 storeblinder.

Chips6
Mulighetene er mange på microstakes nivå, så fokuser ikke på situasjoner der du bare har en liten fordel.
 

Ofte så vil du også spille ute av poisisjon, noe som du jo har lært er virkelig et handicap. Du spiller faktisk på måfå, mens din motstander har all informasjonen.

I tillegg er det vanskelig å få noe verdi ut av det, om du treffer floppen, når du er ute av posisjon.

I tilfelle hender som AA og KK vil det være et lett 4-bet/all-in.

Hender som du kan syne et 3-bet med er avhengig av spilleren/situasjonen. Det sier seg selv at du kan syne med flere hender mot en løs 3-better som også spiller passivt etter floppen, sammenlignet med en stram 3-better som spiller aggressivt etter floppen.

Du bør derfor vurdere posisjon, tendensene/statistikken til din motstander, men også håndens spillbarhet. Du er kanskje foran din motstanders range, men hvor mye er det verdt når du er ute av posisjon med en hånd som 88 når floppen er A-J-6?

I dette tilfellet er det også viktig å tenke framover, og i tilfelle du er i tvil så kan du folde. Husk at mulighetene dukker opp ofte i microstakes, så hvorfor prøve å utnytte en lite overtak når det er fare for at du kan havne i vanskelige situasjoner.

Størrelsen på høyningen i tilfelle et 4-bet

Når din motstander 3-better og du ønsker å 4-bette, da bør du høyne hans opprinnelige 3-bet 2.5-3 ganger. Ta sikte på det høyeste alternativet hvis du har mistanke om at din motstander vil være med på moroa.

Når din motstander 4-better

Når din motstander 4-better etter at du har 3-bettet, så spiller du videre (går all-in) bare med AA og KK. Et unntak er å ikke gå all-in med KK mot en tulling som vil 4-bette/gå all-in bare med AA.

Du tror kanskje at QQ også er en kandidat mot visse motstandere, men glem ikke at du bare vil ha 53% equity mot en løs 4-betting range som TT+, AQs+ og AKo.

Når denne rangen til og med er strammere (noe som ofte er tilfelle), så blir din equity enda mindre. Ja, det er situasjoner der et syn kanskje er korrekt, basert på pot odds/equity. Men det er fremdeles ikke verdt det på microstakes nivå, hvor du ganske enkelt kan vente på en situasjon der overtaket ditt er større, istedenfor å oppsøke situasjoner med høy varians.

Størrelsen på høyningen i tilfelle et 5-bet/all-in

Når din motstander 4-better deg og du vil spille hånda videre, hvis du da har AA eller KK så kan du bare gå all-in.

Konklusjon:

Salter Jack
Det er kanskje ikke kult å spille ABC poker, men det fungerer.
 

Spill på microstakes nivå er totalt forskjellig sammenlignet med høyere innsatsnivåer. Og det bør din strategi også være.

Det er kanskje ikke kult å spille ABC poker og gå glipp av mange +EV situasjoner på bordet, men du spiller ikke for å styrke ditt ego. Ditt mål er å oppnå en høy vinn rate, begrense variansen og klatre oppover innsatsnivåene så raskt som mulig.

Du trenger en strategi hvor du oppnår disse målene.

I denne artikkelen har vi skissert en brukbar strategi før floppen på microstakes nivå. Selvsagt vil ikke hver pott bli avgjort før floppen, men med et anstendig spill før floppen så legger du samtidig et godt grunnlag for å få lettere avgjørelser seinere i potten.

De viktigste faktorene når man vurderer spillet før floppen er:

* Posisjon
* Ha initiativet
* Håndstyrke
* Spillbarhet
* Vurdering av dine motstandere

Ved å vurdere alle disse faktorene før du bestemmer deg for å spille en hånd og/eller hvordan man skal fortsette, så vil du ta langt bedre avgjørelser sammenlignet med de fleste av dine motstandere på microstakes nivå.

Og dette er hva poker dreier seg om: Å ha et overtak på dine motstandere!

Hvis du har et spørsmål eller en hånd å analysere for BlackRain, legg igjen en kommentar i en av seriens artikler eller send en e-mail til webmaster (at) pokerlistings.com. Analyser og svar vil dukke opp hver måned.

* Hvordan lykkes i microstakes poker: Pre-Flop strategi del 1

Vennligst fyll inn alle de påkrevde feltene. På forhånd takk!

Problem ved sparing av kommentar. Vennligst forsøk igjen!

Du må vente 3 minutter før du publiserer en ny kommentar!

Ingen kommentarer.

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page