Hvordan lykkes i Microstakes poker: Post-flop strategi del 1

Nathan Williams
Nathan Williams

PokerListings.com og Microstakes mesteren Nathan "BlackRain79" Williams har gått sammen om den ultimate serien om hvordan man lykkes i Microstakes poker.

Ved å kombinere ideer fra BlackRain’s banebrytende bok, Crushing the Microstakes, og en pågående spørsmål og svar/håndanalyse, så er dette det ideelle redskapet for å lære hvordan man lykkes på pokerens laveste innsatsnivå.

Hvis du har et spørsmål eller en hånd som BlackRain kan analysere, så gi beskjed om dette i kommentarfeltet på hvilken som helst av artiklene i serien eller send en e-mail til webmaster (at) pokerlistings.com. Analyser og svar vil komme hver måned.

av Paul Verheij

Som du lærte i vår Microstakes pre-flop guide, så krever microstakes poker i bunn og grunn en ABC tilnærming til spillet.

Dette gjelder også for post-flop spill.

Som i pre-flop guiden vil vi starte med vårt mål for post-flop spillet og deretter se på hvordan vi kan oppnå disse målene.

En påminnelse:

På microstakes nivå så dreier spillet seg om å få verdi ut av dine gode hender.

Du må være i stand til å folde hender i situasjoner der du bare kan vinne en liten pott, eller hvis ting skjærer seg tape en stor pott.

Det å tjene penger som microstakes spiller innebærer IKKE at du utnytter enhver mulig, liten edge. I stedet må du fokusere på å utvikle en solid, lønnsom plan for ditt spill, som er god nok til å lykkes BARE på microstakes nivå.

Hva du ikke bør gjøre

De gode nyhetene er at det er mange dårlige spillere på microstakes nivået. Hvis du bare får verdi ut av de mest lønnsomme situasjonene (som oppstår ofte), da vil du ha en hyggelig vinn rate, lav varians og du kan klatre på innsatsnivåene (hvis du ønsker det) raskere.

De fleste microstakes spillere gjør imidlertid faktisk det stikk motsatte. Istedenfor å fokusere på svake spillere og muligheter av stor verdi, så fokuserer de på små fordeler mot andre anstendige spillere.

De prøver også å gjøre mer avanserte trekk mot svake spillere som semi-bløffer, rene bløffer eller helte syn, alle disse trekkene fører til større varians, en lavere vinn rate og frustrasjon.

IKKE VÆR en av spillerne som faller i denne fellen.

Hva du bør gjøre

Istedenfor å bli frustrert fordi du anvender avansert poker strategi, som ikke er optimal mot de fleste motstandere på microstakes nivå, velg en annen vei:

Fokuser på de situasjonene hvor du virkelig kan gjøre penger!

BlackRain79 gjorde en fantastisk jobb med å forklare dette i sin e-bok Crushing the Microstakes. Hvis du er seriøs om å lykkes med microstakes poker MÅ du kjøpe denne boka.

Pierre Neuville3

Med på kjøpet vil vi nedenfor gi deg noen retningslinjer slik at du kan utvikle en anstendig strategi etter floppen for microstakes.

Stor pott, sterk hånd; liten pott, svak hånd

For å få verdi ut av dårlige spillere, så trenger vi å vite hvilke type hender vi vil oppnå dette med.

Dette kan sammenfattes i en setning: Spill store potter med sterke hender og små potter med svake hender.

Dette er i tråd med målsettingen vi presenterte i begynnelsen av artikkelen: få verdi ut av dine gode hender og fold hender i situasjoner der du bare kan vinne en liten pott eller tape en stor pott.

Hva er sterke og svake hender?

Det lyder enkelt men svaret på spørsmålet "Hva er sterke og svake hender" er "det kommer an på".

En hånd som topp par, topp kicker er en medioker hånd mot en anstendig spiller. Denne spilleren vil ikke betale deg på tre gater med en dårligere hånd.

Du kan imidlertid tape en stor pott, hvis du investerer mye med denne hånda mot denne type motspiller.

En fisk VIL faktisk satse hele stacken med en hånd som topp par, dårlig kicker, noe som gjør ditt topp par med en høy kicker til en "sterk" hånd mot denne slags motstandere.

Først er det viktig å vite hvem du er oppe mot, før du klassifiserer din hånd som sterk eller svak.

Igjen så gjorde BlackRain79 en førsteklasses jobb i sin e-bok i forhold til hvilken type motstandere du blir stilt overfor, og hvordan du bør spille mot dem.

Siden vi ønsker å forenkle det litt her, så vil vi bare skille mellom en dårlig spiller og en anstendig spiller.

Hvordan gjenkjenne en svak spiller

Denne type motstandere bør være ditt mål, idet det er mot disse du kan tjene mest penger.

Svake motstandere vil betale deg med dårligere hender og siden verdibetting er nøkkelen til å lykkes på microstakes nivået, da ønsker du motstandere som vil betale deg med dårligere hender.

Hvordan kan du gjenkjenne denne type motspillere?

Først og fremst er det viktig at du legger merke til hva spillerne viser opp på river.

Dette vil skaffe deg den beste og mest nøyaktige informasjonen. Å se på hender igjen som du har spilt mot dine motstandere vil gi deg mye informasjon om dem.

Hvis du finner en spiller som har synt på alle tre gater med for eksempel bare topp par eller en enda dårligere hånd, da er sjansene store for at dette er en dårlig spiller som ofte vil betale deg med dårligere hender.

Når du ser på en showdown kan du også se hva slags hender dine motstandere spiller med fra ulike posisjoner. Hvis du ser at han høyner med hender som A-7 suited eller K-J off suit fra UTG (første posisjon), da kan du få en pekepinn på hans range i fremtidige hender og du vet at han ikke har en stram UTG range som de fleste anstendige spillere.

Denne spilleren er sannsynligvis heller ikke klar over sin posisjonelle ulempe.

0458 Jyri Merivirta

Annen informasjon du bør se etter:

-- Hvor mange hender noen spiller og om en spiller høyner de fleste hender eller er mer passiv og som oftest syner. En spiller som spiller mange hender, men som bare høyner en liten del av dem er ofte en svak spiller.

-- Hvis du anvender en HUD (Heads-Up Display) så kan du også se om det er et gap mellom VPIP og PFR. Svake spillere har ofte et stort gap mellom disse to, mens anstendige spillere har et lite gap.

-- Når du bruker en HUD bør du også se etter hvor ofte en spiller folder for 3-bet og continuation bet etc. Hvis en spiller ikke folder ofte, da er det veldig sannsynlig at han syner med en svakere hånd.

Ditt mål er å legge merke til denne type spillere, så hvis du er ny ved bordet må du se nøye på dine motstandere, slik at du kan klassifisere dem raskest mulig.

Hvordan få øye på en anstendig spiller

Alle de andre spillerne som ikke faller inn under kategorien svake spillere, vil vi klassifisere som anstendige spillere.

Dette betyr ikke automatiskt at du faktisk har å gjøre med en anstendig spiller (ofte er vedkommende ikke det). Men mot denne gruppen skal du være mer forsiktig angående det å bette for verdi.

Mot denne gruppen spillere er vårt mål å ha en skikkelig strategi og bare bli involvert i store potter når vi har en virkelig sterk hånd.

Hvis dette ikke er tilfelle spiller vi mer rett fram og tar derfor en rute som innebærer mindre varians.

Som sagt så er vårt fokus på de svake spillerne, men har du en skikkelig rett fram strategi er sjansene gode for at du også vil vinne penger fra de andre spillerne.

Å klassifisere sterke hender og svake hender

Nå som vi har plassert motstanderne i båser, så er det enklere å klassifisere en hånd som en sterk hånd eller en svak hånd.

Nedenfor vil vi beskrive forskjellige typer hender, og hva ditt mål bør være med disse hendene.

Husk: Dette er bare retningslinjer idet ingen situasjon er den samme i poker. Du bør alltid analysere kortene på bordet, om motstanderens range kan ha truffet noe og hvilken range dine motspillere tror du har etc.

Når det gjelder rådene nedenfor så antar vi at det ikke er mulig å få en straight eller en flush. Det er logisk at du må skride fram med mer forsiktighet hvis det er mulig å få en straight eller en flush.

Disse grunnleggende retningslinjene skulle allikevel hjelpe deg til å bedømme om du har en sterk eller en svak hånd, og hvordan du vil fortsette.

Ikke par på hånda/søppel

Denne gruppen hender er enkle å spille: Bare gi opp hånda hvis du ikke lykkes å vinne potten med et continuation bet.

Par på hånda

Når vi snakker om par på hånda så kan vi skjelne mellom et høyt par, et middels høyt par og et lavt par. En kicker kan også spille en viktig rolle.

Svake par som middels høye par eller lavere kan du enkelt gi opp, med unntak av et mulig continuation bet for å vinne potten. (Mer seinere om continuation bet).

Når du flopper topp par har du fremdeles en svak hånd. Mot anstendige spillere, men også mot svake spillere, slik at du bør være forsiktig i fortsettelsen.

solid pre flop

Med topp par, topp kicker kan vi skjelne mellom motstanderne. Mot en anstendig spiller så vil du ikke spille en stor pott med en slik hånd, men mot en svakere spiller bør du definitivt verdibette mer.

Men du bør imidlertid innse at selv om en hånd som topp par med topp kicker øker i verdi mot en svakere spiller, så er det ikke slike hender du gjør de store pengene med.

Overpar

Et overpar ser flott ut ved første blikk, men du bør spørre deg selv om en skikkelig spiller er villig til å betale deg på tre gater, med en dårligere hånd enn ditt overpar.

Hvis du tror at de ikke vil det (og en skikkelig spiller vil som oftest ikke det), da betyr dette at du ikke ønsker å spille en virkelig stor pott mot denne type motstander.

Mot en svak spiller så kan du faktisk gjøre mange penger på en slik hånd. La oss for eksempel si at du har par i konger på hånda og floppen er Q-8-5, og en svak spiller har A-Q på hånda, da er sjansene veldig store for at han vil betale deg på alle de tre gatene med denne hånda.

Selvfølgelig behøver du å evaluere ditt overpar. Et overpar som 9-9 på et bord som er 8-5-2 er selvsagt forskjellig fra det eksempelet vi nettopp så på.

To par

Mot anstendige spillere bør du tilnærme deg denne hånda på samme måten som om du hadde et overpar. Du ønsker verdi, men du vil ikke at potten skal bli for stor.

Mot en svak spiller er dette ei hånd du kan gjøre bra med penger på og du bør verdibette alt du kan. Denne type motstandere vil betale deg med en rekke dårligere hender.

Tress (tre like med to kort fra bordet)

Selv om tress er ei sterk hånd, så er den ikke like godt skjult som et set og derfor bør du være forsiktigere mot en anstendig spiller.

I dette tilfellet spiller kickeren en viktig rolle. Du vil ikke bidra til din motstanders stack med 10-9 på et bord som er 9-9-2, bare for å se at motspilleren har en høyere kicker.

Akkurat som med to par så ønsker du å få verdi ut av dette, uten å gjøre potten for stor, med mindre du da ikke er overbevist om at du har den beste hånda.

Mot svake spillere behøver du ikke bekymre deg like mye for kickeren, siden svake spillere også vil betale deg med dprligere hender som overpar, lavere par etc.

Svake spillere liker ikke å bli bløffet og ofte vil de tro at du bløffer.

Set (tre like med to kort fra hånda)

Med denne hånda bør du ikke skille mellom type motstandere, her er det bare å verdibette alt du kan.

Selvfølgelig må vi se på hvilke kort som ligger på bordet, spesielt med hensyn til en mulig straight og/eller flush, men om det ikke er noen fare for en slik hånd er det bare å pøse på med chips inn i potten.

Straight

Mot anstendige spillere kan du gjøre penger på denne hånda så lenge du har nut (høyest mulige) straight.

Hvis du har den laveste straighten eller det er fire kort til en straight på bordet, da bør du være mer forsiktig, siden en anstendig spiller ikke vil betale deg med en dårligere hånd, siden bordet gjør at her er det snakk om en åpenbar straight.

Men har du høyest mulig straight, der bare tre kort på bordet utgjør straighten, så vil du gjøre penger på denne hånda og du bør prøve å få så mye verdi som mulig ut av den.

Mot svake spillere trenger du ikke å bekymre deg så mye om dette, siden de vil betale deg med hender som to par etc. Et unntak er det hvis det er 4 kort til en straight på bordet og du har bare den laveste straighten.

Flush

Mot anstendige spillere er det bare en nut flush som du vil gjøre penger på. En flush som ikke er nuts er også god nok til å verdibette med, men vær langt mer forsiktig med den type hånd, spesielt når det er fire kort til en flush på bordet.

Mot svake spillere er disse hendene noe du gjør penger på, siden de ofte tror du bløffer og følgelig vil betale deg med dårligere hender.

Et unntak er når det er fire kort til en flush på bordet og du ikke har nuts. I dette tilfellet bør du gå fram mer forsiktig.

Monsterhender: Fullt hus eller bedre

0036 Chris Klodnicki

Vel, disse hendene taler for seg selv. Mot begge type motstandere bør du prøve å få så mye verdi som mulig.

Du får penger ut av disse hendene, og de bør behandles deretter.

Drag

Dette er en spesiell kategori. De fleste gangene har du ikke noe par eller et lavt par, men de har et potensiale til å bli en meget sterk hånd.

Mot en anstendig spiller så kan du spille et drag en smule mer aggressivt, hvis du tror at du også har fold equity.

Mot denne type motstandere kan du vinne hånda på to måter: Treffe ditt drag eller motspilleren folder. Du bør imidlertid være klar over styrken på ditt drag, som vi nevnte ved en flush eller en straight.

Mot svake spillere må du være forsiktig med disse hendene, når du ikke har et par ved siden av ditt drag. Svake spillere har problemer med å folde, så det er ikke like kraftfullt å semibløffe.

Delvis er dette trekket avhengig av fold equity, noe som du ikke har mot denne type motstandere. Mot svake motstandere skal du derfor spille hånda mer passivt.

Syn istedenfor å høyne, når du har den rette oddsen til å gjøre det.

Nå som vi har diskutert de forskjellige typer hender og om dette er hender til å spille store potter med eller ikke, så vil vi i del 2 lære hvordan man skal planlegge sine hender på forhånd.

Hvis du har et spørsmål eller en hånd som BlackRain kan analysere, send oss en beskjed i kommentarfeltet på hvilken som helst av artiklene eller send en e-mail til webmaster (at) pokerlistings.com. Analyser og svar vil dukke opp hver måned.

 

Vennligst fyll inn alle de påkrevde feltene. På forhånd takk!

Problem ved sparing av kommentar. Vennligst forsøk igjen!

Du må vente 3 minutter før du publiserer en ny kommentar!

Ingen kommentarer.

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page