Ess-Konge Del 2: Å gjøre fortjeneste

John Phan

I del 1 av denne 3-dels serien så gikk vi over alle tallene for å kunne definere A-K sin styrker og svakheter. I del 2 beskriver vi hvordan du skal bruke denne informasjonen til din fordel.

Dersom du husker oversikten fra Ess-Konge Del 1: Den beste Drawing Hand, så vet du at dersom du spilte blindt ( som betyr at du er klar over styrker og svakheter hos din motstander og deg selv i potten) og da vil EV-marginen til AK akkurat bevege seg i pluss sonen.

Handa er sterk nok til å vinne de fleste pottene den spiller, men størsteparten av pottene vil være små. De store pottene vil bli oppveid av de store tapene du får mot hender som AA og lignende.

A-K er sterk nok til å kunne gjøre en god profitt på egenhånd, men den kan bli så mye mer lukrativ med litt hjelp.

Verdien av informasjon

Ironisk nok er poker et tankespill, som er utelukkende basert på instinkter av de aller fleste spillere. Uansett om du er klar over det eller ikke, så reiser du for en, to eller alle tre av følgende grunner:

1. For å isolere handa mot en eller et fåtall antall motstandere

2. For å øke pottstørrelsen mens du har best mulig equity

2. For å få informasjon om de andre spillerne i potten

Greg Raymer
Verdifull informasjon. Han er bedre enn deg
Når du reiser med A-K så gjør du det hovedsaklig for den tredje grunnen, når du reiser med en hand som for eksempel AA, så reiser du det igjen av samme grunnen. A-K er sterk nok til å stå i det lange løp, mot et stort felt av spillere.

Å øke pottstørrelsen med AK er ingen dårlig ide, men husk at A-K er en drawing hand, noe som betyr at du må treffe for å holde equity i potten etter floppen.

Du raiser AK for å få informasjon. Dersom du forstår hvorfor du raiser før du gjør det, i stedet for at du gjør det fordi du må gjøre det siden du har en så bra hand, så vil du ha kunnskapen og evnen til å utføre det i en plan.

Å bruke informasjonen du har

Dersom det første steget er å samle sammen informasjonen du har, så vil det andre steget være å bruke denne informasjonen til din fordel. det er her du kan begynne å manipulere de langsiktige oddsene, noe som øker netto fortjenesten på handa.

Forutsatt at du nå har denne informasjonen, så er det opp til deg å gjøre det korrekte spillet. Du setter din motstander på en range av hender - og dess bedre read du har - dess mindre blir denne rangen.

Dersom du har gjort en god informasjonsinnsamling, og at du har en solid forståelse av det å lese din motstander, så kan du få den mulige rangen av hender helt ned i et par hender - noen ganger til og med sette dem på den spesifikke handa.

Så fort du vet hva motstanderen din sitter på, så kan du justere spillet ditt deretter. Dersom du setter dem på AA eller KK, så ønsker du å begrense tapet mest mulig, og roe ned. Minimer tapet og maksimer gevinsten.

Setter du din motstander på en range av A-Q, A-J, K-Q, og da ønsker du å pumpe opp potten så mye som mulig, siden du har din motstander dominert uavhengig av hvilken hand de holder.

Denne informasjonen er uvurderlig for å gjøre riktige pottstørrelse bets. Dersom du setter din motstander på den foregående rangen av hender, og bordet kommer opp med K #4g T 5 9, så kan du bruke denne verdien til å dra din motstander til "value town".

Rangen er alltid dynamisk, det faktum at din motstander fremdeles er i handa, (siden du satser hele veien) så lar det deg korte ned rangen til motstanderen til en singel KQ

I dette punktet er du klar for å få minimums verdi. Dersom de har deg på en range som ekskluderer AA eller KK, så vil de neppe tro at du sitter med A-K.

Siden de bare taper til denne ene handa, så vil de overbevise seg selv om at du sitter med QQ, KJ eller til og med A-Q. Derfor kan du gjøre et anstendig sized value bet med en høy sjanse til å få skikkelig godt betalt.

Du må gjøre det til din absolutte misjon for å minimere tapene, og maksimere gevinsten med A-K. For å gjøre dette, så må du gjøre korrekte bestemmelser for når du skal bette, calle eller folde.

Å bette med A-K

 • Samle sammen informasjon
 • Øk pottstørrelsen
 • Tving en svakere hand til å folde, eller by slik at de ikke får odds til å calle
 • Tving et lavt par til å folde den beste handa
 • Value betting

Raise med A-K

 • Samle sammen informasjon
 • Value raise, dersom du føler at din motstander har en hand som du vil få godt betalt på
 • Bløff en svakere hand

Å calle med A-K

 • Pottstørrelse kontroll
 • Sett opp en felle

Å folde A-K

 • Innrøm at du er slått

Som du kan se er det å calle med A-K sjelden en god ide. Det blir kun gjort i en av to spesifikke situasjoner. En: Du har den absolutte nuts, og ønsker å sette opp en felle.

Erica Schoenberg
Noen ganger er det å kaste Ess-Konge det beste valget
Et godt eksempel på dette er når du flopper T J Q. Du kan nå virkelig tømme spillere med hender som TT, JJ, QQ, AA, A-Q A-J, 8-9, Q-J og Q-T. Mange spillere vil gå rett i fella med disse hendene så sant du spiller de riktig.

To: Du tror din motstander bløffer, men det er en reell sjanse for at du faktisk er slått. I dette scenario, hvor du virkelig tror at din motstander bløffer, så kan pot kontroll være av avgjørende viktighet. Du ønsker å holde potten så lav som mulig for at han ikke skal fortsette å bløffe, og for å minimere dine tap dersom ditt read er feil,

I noen andre enn disse to scenarioene så bør du alltid bette, raise eller folde A-K. Dersom du er slått så dump handa di så billig som mulig. Dersom du er foran så få pengene inn i potten. Det virker ganske enkelt ikke sant?

Det virker klart at et av nøkkel aspektene ved A-K er at den passer best til å spilles før floppen. det kommer tider der du ønsker at du hadde gjort alle dine valg før floppen, men uten post flopp valg, så vil du begrense din måte å manipulere oddsen noe annet enn de opprinnelige oddsene.

I de fleste situasjoner, å fjerne post flopp spillet fra ditt spill så vil du også fjerne muligheten til å gjøre profitt ut av en hand som for eksempel A-K.

I del tre i denne A-K serien så vil vi gå inn på pre flopp konseptet med AL, og også kikke hvordan du kan vinne med A-K i turneringer.

Les resten av serien:

Ess-Konge Del 1: Den beste Drawing Hand

Ess-Konge Del 2: Å gjøre fortjeneste

Ess-Konge Del 3: Spilling av hånden

 

Vennligst fyll inn alle de påkrevde feltene. På forhånd takk!

Problem ved sparing av kommentar. Vennligst forsøk igjen!

Du må vente 3 minutter før du publiserer en ny kommentar!

Ingen kommentarer.

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page