En sammenligning av norsk innsats i WSOP 2012 og WSOP 2013

WSOP2013

Det virker som et passende tidspunkt å foreta en sammenligning av den norske innsatsen i de siste to års World Series of Poker, nå når dette årets WSOP er så godt som halvspilt.

Dessverre er det ikke mulig å sammenligne deltagerantallet på norske spillere de to siste årene, da WSOP ikke frigir komplette deltagerlister i år, noe som de gjorde i fjor. De begrunner den manglende frigivelsen av komplette deltagerlister med behovet for personvern.

Det vi kan sammenligne er antallet nordmenn som har kommet i pengene i år kontra i fjor ved halvspilt WSOP, og det er ikke de store forskjellene i så måte, selv om årets innsats er noe bedre enn fjorårets.

Ved halvspilt WSOP 2012

Etter at 30 turneringer var avviklet i WSOP i fjor, så hadde norske spillere havnet i pengene fem ganger.

Annette Obrestad stod bak to av disse plasseringene, mens de andre norske spillerne var Ørjan Skommo, Sven Arntzen og Christian Risøe.

Sven Arntzen fikk en 5. plass og Annette Obrestad en 7. plass, slik at premiesummene som ble vunnet i fjor var høyere enn det som er tilfellet i år.

Ved halvspilt WSOP 2013

Så langt i år har norske spillere kommet i pengene 8 ganger, noe som altså er en økning på tre i forhold til fjoråret.

Andreas Høivold har stått for tre av disse plasseringene. De andre er Annette Obrestad, Jan Olav Sjåvik, Andreas Kaddour, Morten Eriksen og Martin Dahle.

Ingen av nordmennene har plassert seg helt i toppen, slik at den samlede premiesummen var høyere i fjor enn i år.

Hva med resten av WSOP 2013?

I fjorårets WSOP var det ytterligere 19 plasseringer i pengene av de norske spillerne, slik at det til sammen var 24 plasseringer i pengene.

Det skal nok vanskelig gjøres å oppnå en like god plassering som Elisabeth Hille gjorde, med sin 11. plass i Main Event, noe som innebar en premiesum på 590.442 dollar.

Men det skal bli spennende å se om det vil bli flere plasseringer i pengene i år enn det var i fjor. Så langt ligger man jo litt foran skjema.

 

Vennligst fyll inn alle de påkrevde feltene. På forhånd takk!

Problem ved sparing av kommentar. Vennligst forsøk igjen!

Du må vente 3 minutter før du publiserer en ny kommentar!

Ingen kommentarer.