En merkedag for norsk poker

stortingetfull5

Onsdag 10. desember ble det klart at regjeringen fikk flertall i Stortinget for sitt forslag til endringer i lotteriloven, slik at poker i sosiale rammer nå er lovlig.

Lovteksten i lotteriloven som blir endret er §5 c) lotteri som avholdes som pokerspill i de private hjem mellom personer i nær omgangskrets, når lotteriet ikke har et organisert eller profesjonelt preg. Antall deltakere, aldersgrense for deltakelse og beløpsgrenser for innskudd i slike lotteri skal være i samsvar med grenser fastsatt av Kongen i forskrift.

Og denne lovendringen trer i kraft fra 1. januar 2015.

Poker i sosiale lag kan altså spilles innenfor følgende rammer. Maksimalt antall deltakere kan ikke overstige 10 personer. Man må være over 18 år for å spille poker og innkjøpsgrensen kan ikke overstige 1.000 kroner (slik at maksimal gevinst ikke blir mer enn 10.000 kroner).

Ved første votering i Stortinget var 59 representanter for og 45 i mot. 65 representanter var ikke til stede under voteringen.

Representanter fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og 3 av 4 representanter fra Sosialistisk Venstreparti var for lovendringen, mens Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet stemte i mot.

Norsk Pokerforbund håper på en bredere legalisering

Man har altså nå avkriminalisert de tusener av nordmenn som i sosiale lag hygger seg med poker. Men Norsk Pokerforbund håper dette er bare første skrittet på veien mot en bredere legalisering av poker.

Lederen av Norsk Pokerforbund, Sigurd Eskeland, sier til NTBinfo:

- Å legalisere poker, slik regjeringen nå går inn for, er veldig viktig. I forlengelsen av dette mener vi det er behov for en bredere legalisering i Norge. Vi ønsker at man skal kunne drive lovlig klubbdrift som er under offentlig regulering og tilsyn, og hvor alle inn- og utbetalinger foregår over bank med innsats og tapsgrenser. Slik vil man kunne tilby den store massen vanlige folk et lovlig, trygt og regulert tilbud.

Medaljens bakside

Det er ikke til å komme bort fra at pokeren har sine skyggesider. Hvis man får til lovlig pokerklubbdrift under offentlig regulering og tilsyn, så vil man kanskje bli kvitt de kriminelle elementene som nå er en del av bransjen.

Det finnes illegale pokerklubber hvor kriminelle er inne på eiersiden, og i andre tilfeller så betaler klubbeierne "beskyttelsespenger" til kriminelle for å få operere i fred.

En bredere legalisering av poker kan også føre til at man lettere kan nå fram til de som utvikler spilleavhengighet.

Vennligst fyll inn alle de påkrevde feltene. På forhånd takk!

Problem ved sparing av kommentar. Vennligst forsøk igjen!

Du må vente 3 minutter før du publiserer en ny kommentar!

Ingen kommentarer.

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page