Blir det live NM i poker på norsk jord i 2015?

stortingetfull

Sannsynligheten for at det kan arrangeres live NM i poker i Norge allerede i 2015 har økt betraktelig. Lotteri- og stiftelsestilsynet oversendte i går sitt forslag til forskrift for turneringspoker til Kulturdepartementet.

I desember i fjor ble Lotteritilsynet bedt av Kulturdepartementet om å utarbeide et forslag til et regelverk for landbasert turneringspoker. Den nye regjeringen ønsket å tillate turneringspoker, om enn under strengt regulerte former. Lotteritilsynet hadde frist til 1. mars med å utarbeide sin anbefaling.

Forslaget til forskrift skal kun gjelde turneringspoker i samband med bestemte mesterskap. Og det skal kun dreie seg om landbasert turneringspoker.

Underveis i prosessen med forslaget til denne forskriften, så har Norsk Pokerforbund kommet med innspill til Lotteritilsynet.

Lotteritilsynet sitt forslag sendes ut på høring

Man må huske på at dette kun er et forslag fra Lotteritilsynet. Dette forslaget vil nå bli sendt ut på høring, der alle berørte parter kan komme med sine innspill. Høringsfristen er tre måneder.

Etter at høringsfristen er over, så vil det bli utarbeidet et endelig forslag til forskrift, basert på høringsuttalelsene og den politiske behandlingen i de enkelte partiene på Stortinget.

Lotteritilsynet sitt forslag til forskrift

I hovedtrekk går forslaget ut på at man etter tillatelse kan arrangere et norgesmesterskap med en buy-in begrenset oppad til 10.000 kroner. Man får også lov til å arrangere inntil fem regionale satelitter til dette norgesmesterskapet, der innkjøp til turneringen er maksimalt 2.000 kroner. I tillegg skal minst 5% av premiepotten gå til veldedige formål.

Hvis du går til Norsk Pokerforbund sin hjemmeside så kan du få en mer detaljert oversikt over de enkelte punktene i forslaget til forskriften.

Reaksjoner

Hvis man leser kommentarfeltene i tilknytning til denne nyheten, så er det store flertallet positive til Lotteritilsynet sitt forslag til forskrift. De ser på dette som et første skritt på veien til full legalisering av poker.

De kritiske røstene sier at dette forandrer svært lite på dagens situasjon. Poker vil fortsatt være forbudt størstedelen av året, selv om man får lov til å arrangere et norgesmesterskap.

 

 

 

Vennligst fyll inn alle de påkrevde feltene. På forhånd takk!

Problem ved sparing av kommentar. Vennligst forsøk igjen!

Du må vente 3 minutter før du publiserer en ny kommentar!

Ingen kommentarer.